Strona główna Nieruchomości i budownicwo

Nieruchomości i budownicwo

Korzystne zmiany w opłatach legalizacyjnych. Część pierwsza

Znowelizowane prawo budowlane przyczyniło się do znacznego zmniejszenia kosztów legalizacji niektórych samowoli budowlanych.  W pewnych sytuacjach nowela pozwala także na rozłożenie takiej opłaty na raty....

Budowa domków rekreacyjnych – czy to zyskowna strategia inwestycyjna?

Czy domki rekreacyjne do wynajęcia rzeczywiście mogą okazać się intratnym pomysłem inwestycyjnym? Znowelizowane prawo budowlane co prawda umożliwia ich szybszą budowę, jednak inwestor decydujący...

Jak uzyskać zwrot VAT przy zakupie działki budowlanej?

Jak, krok po kroku, ubiegać się o uzyskanie zwrotu VAT przy zakupie działki budowlanej? Jakie procedury obowiązywać będą dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, a...

Czy lokal dla pracowników może zostać uznany za środek trwały?

Czy zakup mieszkania dla pracowników można połączyć z prowadzeniem działalności gospodarczej, czyli w jakich okolicznościach fiskus pozwoli rozliczyć je w firmowych kosztach? Inwestor kupuje mieszkanie...

Jak uniknąć opłaty adiacenckiej?

Gmina nakłada na nas opłatę adiacencką – w jaki sposób można zakwestionować taką opłatę i uniknąć konieczności jej uregulowania? Kiedy gmina może żądać opłaty adiacenckiej? Zgodnie...

Korzystne zmiany w opłatach legalizacyjnych. Część druga

  W poprzedniej części artykułu omówione zostały zmiany, jakie wprowadza nowela prawa budowlanego w kwestii legalizacji samowoli budowlanej. Odroczenie terminu płatności i raty Zgodnie z nowym...

Strona musi wiedzieć o przesłuchaniu świadków

  Jeśli organ nie zawiadomi strony o miejscu i terminie przesłuchiwania świadków, stanowi to przesłankę do wznowienia postępowania.  Zgodnie z art. 79. kodeksu postępowania administracyjnego...

Czy można przyśpieszyć wydanie decyzji przez fiskusa? Część druga

W poprzedniej części poradnika omówione zostały terminy obowiązujące przy wydawaniu decyzji wieńczących postępowanie podatkowe, w jakich sytuacjach organ ma prawo nie załatwić naszej sprawy...

Dodatkowe formalności przy pozwoleniu na budowę. Część pierwsza

  Jeśli właściwy organ stwierdzi, że nasza inwestycja może znacząco lub potencjalnie oddziaływać na środowisko, jeszcze przed pozwoleniem na budowę, musimy uzyskać decyzję o środowiskowych...

Odszkodowanie za zmianę planu a aport nieruchomości

Jeśli na skutek wprowadzenia przez gminę do planu miejscowego pewnych zmian wartość nieruchomości spada to jej właściciel może wystąpić z roszczeniem o odszkodowanie z...

Najpopularniejsze