Strona główna Nieruchomości i budownicwo

Nieruchomości i budownicwo

Co oznacza dla Ciebie Wspólny System Segregacji Odpadów?

Z dniem 1 lipca 2017 roku w Polsce wszedł w życie Wspólny System Segregacji Odpadów (w skrócie WSSO), który obowiązuje na terenie całego kraju....

Strona musi wiedzieć o przesłuchaniu świadków

  Jeśli organ nie zawiadomi strony o miejscu i terminie przesłuchiwania świadków, stanowi to przesłankę do wznowienia postępowania.  Zgodnie z art. 79. kodeksu postępowania administracyjnego...

Fakty i liczby dotyczące polskiego rynku e-commerce

Polska na tle wielu krajów Europy Zachodniej to wciąż pozytywny ewenement gospodarczy, aż chciałoby się rzec „zielona wyspa” na mapie Europy. Czynniki, które do...

Jak najkorzystniej opodatkować wynajem obiektów letniskowych? Część druga

W poprzedniej części poradnika wyjaśniliśmy, w jakich okolicznościach wynajem tymczasowych obiektów letniskowych może zostać zwolniony z podatku dochodowego oraz jak rozliczyć taką formę działalności...

Czy można przyśpieszyć wydanie decyzji przez fiskusa? Część druga

W poprzedniej części poradnika omówione zostały terminy obowiązujące przy wydawaniu decyzji wieńczących postępowanie podatkowe, w jakich sytuacjach organ ma prawo nie załatwić naszej sprawy...

Czy dziennik budowy i tablica informacyjna będą potrzebne przy zgłoszeniu?

Budujemy w oparciu o zgłoszenie – czy musimy prowadzić dziennik budowy i umieścić tablicę informacyjną? Znowelizowane prawo Znowelizowane prawo budowlane zawiera katalog obiektów, które mogą zostać...

Co robić, gdy sąsiad zagraża naszej inwestycji?

Inwestycja w mieszkania na wynajem to ryzykowny pomysł – wszystko za sprawą możliwych kłopotów z niewypłacalnymi lokatorami lub utrudniającymi życie sąsiadami. Jakie kroki powinien...

Kto zadecyduje o zabudowie tarasu?

  W jakich okolicznościach zabudowa tarasu lub loggii wymagać będzie uzyskania zgody wszystkich współwłaścicieli lokali czyli wspólnoty mieszkaniowej?  Zgodnie z art. art. 22 ustawy z dnia...

Czy warunki zabudowy mogą być sprzeczne ze studium uwarunkowań?

Inwestor planujący wystąpić z wnioskiem o otrzymanie decyzji o warunkach zabudowy nie musi brać pod uwagę ustaleń zawartych w studium uwarunkowań. Studium uwarunkowań i kierunków...

Kiedy nadzór budowlany przekracza swoje kompetencje?

Czy organ administracji architektoniczno-budowlanej może nałożyć na przedsiębiorcę obowiązek dostarczenia ocen technicznych lub ekspertyz, czyli w jakich sytuacjach można wnosić, że powiatowy inspektor nadzoru...

Najpopularniejsze