Słownik historyczny

Zarys dziejów SP nr 1 w Chełmie – 100 lat Jedynki

Po wybuchu II wojny światowej budynek Szkoły Dziesięciolecia został zajęty przez Wojsko Polskie na potrzeby szpitala wojskowego. Po wkroczeniu do Chełma oddziałów niemieckich (9...

PPŁK FRANCISZEK KLEPACZKO

W kilku poprzednich odcinkach „Chełmskiego Słownika Biograficznego” prezentowałem wybranych dowódców i oficerów formacji wojskowych związanych z Chełmem w okresie międzywojennym, przede wszystkim 7 Pułku...

Biskup – Aleksander Antoni Fredro

Wśród osiemnastowiecznych biskupów chełmskich można odnaleźć przedstawiciela rodu Fredrów, najbardziej kojarzonego ze znanym komediopisarzem i poetą Aleksandrem Fredro. Biskup Aleksander Antoni Fredro był krewnym...

Henryk Wiercieński – Chełmski słownik biograficzny (211)

Na początku XX wieku władze rosyjskie postanowiły zintensyfikowanie działania rusyfikacyjne na ziemi chełmskiej. W ramach tej polityki powstał, formułowany już po upadku powstania styczniowego,...

GEN. JÓZEF PLISOWSKI

Jednym z wątków przewijających się w „Chełmskim Słowniku Biograficznym” jest przypominanie osób legitymujących się stopniem generała, najczęściej Wojska Polskiego i związanych w różnorodny sposób...

Najpopularniejsze