Kilka pytań o publiczne pieniądze

Radny miejski Mariusz Czuj po raz kolejny dopytuje o finanse Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej we Włodawie. Chce też poznać koszty imprezy Międzynarodowy Trójstyk Literacki. Jego interpelacje wynikają m.in. z pogłosek o niepokojącym zadłużeniu spółki oraz o braku przejrzystości w wydatkowaniu publicznych pieniędzy.

W pierwszej interpelacji radny pyta o kondycję finansową MPGK oraz o to, skąd spółka będzie miała pieniądze na wymianę kotła na biomasę. Chce poznać plany dotyczące wypłaty tzw. dywidendy oraz stan rozmów ze spółdzielnią mieszkaniową dotyczących obniżenia kosztów ponoszonych przez mieszkańców. Pytania radnego wynikają m.in. z informacji o co najmniej 7-milionowym długu spółki oraz z faktu, że MPGK musiała zrezygnować z 15-milionowej dotacji na remont całej ciepłowni, bowiem nie zgłosił się żaden oferent.

Z kolei jego druga interpelacja dotyczy podania źródeł finansowania V Międzynarodowego Trójstyku Literackiego, który miał miejsce na początku maja. Chce przede wszystkim poznać koszty poniesione przez podatników i na jaki cel były przeznaczone publiczne środki. Zdaniem radnego tego typu informacje, dla transparentności oraz zwykłej przyzwoitości, powinny być powszechnie znane. – To jest żenujące, żeby trzeba było o takie rzeczy pytać na piśmie. One powinny być upublicznione ex officio – mówi radny Czuj.

Czekamy i my na odpowiedzi burmistrza. pk)