Kolektory słoneczne podgrzeją w Łopienniku

Gminie Łopiennik Górny udało się pozyskać dofinansowanie unijne na montaż kolektorów słonecznych dla mieszkańców. Inwestycja obejmie montaż aż 325 instalacji tego typu i pochłonie ponad 3,5 mln zł.

Gmina Łopiennik Górny podpisała już z zarządem województwa lubelskiego umowę na realizację inwestycji pn. „Energia odnawialna w Gminie Łopiennik Górny”.
– Cel główny projektu to poprawa czystości powietrza w gminie Łopiennik Górny poprzez wykorzystanie zasobów energii odnawialnej jako alternatywnego źródła wytwarzania ciepła – informuje Karol Stęplowski, wicewójt gminy Łopiennik. W efekcie ma wzrosnąć potencjał rozwojowy gminy, podnieść się jego atrakcyjność inwestycyjna i turystyczna. Całkowita wartość projektu to 3 mln 590 tys. zł, a wartość dofinansowania z Unii – 2 mln 625 tys. zł. Przedmiotem inwestycji jest montaż 325 instalacji kolektorów słonecznych o mocy zainstalowanej 1,41 MW do wspomagania ogrzewania wody użytkowej w budynkach mieszkalnych.
Instalacja kolektorów słonecznych w niewielkim stopniu będzie wspomagać przygotowanie wody użytkowej w miesiącach chłodnych oraz w wysokim stopniu w miesiącach ciepłych. Praca całego układu ma polegać na wstępnym podgrzewaniu CWU w podgrzewaczu pojemnościowym energią z kolektorów słonecznych, w zależności od poziomu nasłonecznienia oraz na jej dalszym podgrzewaniu do wymaganej temperatury przez konwencjonalne źródło ciepła, wykorzystujące energię nieodnawialną. – W przypadku gdy instalacja solarna nie zapewni wymaganej temperatury ciepłej wody użytkowej w okresie niedostatecznego nasłonecznienia, podgrzewanie wody odbywać się będzie poprzez górną wężownicę w zasobniku zasilaną z kotła. W przypadku kiedy nie ma możliwości podłączenia górnej wężownicy, drugim zamiennym źródłem ciepła będzie grzałka elektryczna zamontowana w podgrzewaczu – mówi wicewójt.
Realizację projektu przewidziano na lata 2018-2019. Mieszkańcy, którzy biorą udział w projekcie, zostaną poproszeni o podpisanie umów współfinansowania inwestycji. Na podstawie tej umowy wnoszony będzie przez uczestnika projektu wkład własny na pokrycie części kosztów zakupu i montażu instalacji solarnych w budynku beneficjenta. (kg)