Kołtun oficjalnie szefem policji

W środę zastępca komendanta wojewódzkiego policji w Lublinie insp. Robert Szewc, w obecności władz samorządowych, gości, policjantów i pracowników cywilnych, wprowadził na stanowisko komendanta powiatowego policji podinsp. Mariusza Kołtuna.
Insp. Szewc w swoim przemówieniu nawiązał do tego, iż insp. Kołtun pełnił obowiązki komendanta powiatowego policji w Krasnymstawie od 26 lutego tego roku. – W tym okresie sprawdził się na tym stanowisku oraz dobrze współpracował z lokalnym samorządem. Wszyscy życzyli komendantowi dalszych sukcesów i zadowolenia z pracy – mówi Piotr Wasilewski z krasnostawskiej policji. (kg)