Komisja od absurdów działa bez rozgłosu

Chełmscy radni pytają jakie są efekty pracy działającej w urzędzie miasta komisji ds. absurdów

Pod koniec ubiegłego roku z inicjatywy chełmskiego magistratu powstała komisja do spraw absurdów. Powołano ją, by zwalczać niedorzeczności i mało wygodne rozwiązania w miejskiej infrastrukturze. Jakie są efekty jej pracy?

Ogłaszając zamiar powołania społecznej komisji do spraw absurdów władzie miasta informowały, że absurdy drogowe czy infrastrukturalne w Chełmie były, są i będą, jak w każdym samorządzie, ale wiele z nich może systematycznie znikać m.in. za sprawą działalności takiego gremium.

O efekty pracy komisji i zasadność jej dalszego funkcjonowania na ostatnim posiedzeniu połączonych komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego oraz Porządku Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego pytał radny Stanisław Mościcki (KR „Polska 2050”), przewodniczący KPPiIMK.

– Czym de facto zajmuje się ta komisja? Ile odbyło się jej posiedzeń, jakie są efekty jej pracy, bo mam mieszane uczucia, co do jej efektywności i celowości. To, że w naszym mieście absurdy są, to jest oczywiste, ale czy to dlatego trzeba powołać komisję? – zastanawiał się radny.

Radosław Wnuk, dyrektor Departamentu Architektury, Geodezji i Inwestycji UM Chełm i zarazem przewodniczący Komisji ds. Absurdów Infrastrukturalnych wyjaśnił, że komisja spotkała się dotychczas czterokrotnie, w tym jedno ze spotkań odbyło się „w terenie”.

– Na posiedzeniach poruszane są sprawy, które w ocenie członków komisji utrudniają funkcjonowanie bądź zagrażają bezpieczeństwu pieszych lub kierowców. Te zagadnienia  są analizowane na bieżąco. Najprostsze są usuwane siłami własnymi, przez pracowników departamentu przy pomocy naszej ekipy; część z przedstawionych postulatów jest wpisywana do zadań, które będą realizowane – tłumaczył R. Wnuk.

Radny Mościcki chciał wiedzieć jakie są wymierne efekty pracy komisji i w ocenie dyrektora jej dalsze funkcjonowanie ma sens.

– Poprawiliśmy w wielu miejscach oznakowanie pionowe i poziome, zmieniliśmy lokalizację lustra drogowego. Dokładny wykaz będę mógł przedstawić na piśmie – tłumaczył dyrektor i dodał, że istnienie komisji, jako ciała doradczego jest jak najbardziej wskazane, a dodatkowo pozwala wytłumaczyć mieszkańcom jak wygląda „załatwienie spraw” ze strony urzędników, bo często za tymi z pozoru prostymi kryją się proceduralne zawiłości.

Absurdy można zgłaszać do komisji mailowo na adres info@umchelm.pl z adnotacją, że sprawa dotyczy komisji ds. absurdów. (w)