Kredyt hipoteczny to nie tylko odsetki. Pamiętaj o prowizji, polisach oraz opłatach dodatkowych

Niskie oprocentowanie kredytu na dom lub mieszkanie to jeszcze nie powód, dla którego nie miałbyś rozejrzeć się po ofercie konkurencji. Pamiętaj, że do podstawowych kosztów hipoteki – poza odsetkami, powinieneś doliczyć także marżę, polisy ubezpieczeniowe, a także opłaty za zmianę warunków finansowania i wydanie dodatkowych dokumentów.

Odsetki od kapitału to tylko część twoich kosztów

Musisz wiedzieć, że na typowy kredyt hipoteczny składa się przynajmniej 5 czynników, a w tym:

  • wynegocjowany poziom oprocentowania,
  • polisy ubezpieczeniowe,
  • koszty wykonania przez bank odpisów od umów na wniosek kredytobiorcy,
  • koszty utrzymania rachunku bankowego,
  • koszty za przedwczesną spłatę zobowiązania.

1. Oprocentowanie to wypadkowa marży bankowej i wskaźnika WIBOR

Na oprocentowanie każdego kredytu hipotecznego składają się: marża oraz WIBOR. Co warto zaznaczyć:

– […] marża jest ustanawiana jednorazowo i zawsze wynosi tyle samo przez cały okres kredytowania (chyba, że kredytobiorca będzie negocjował warunki z bankiem), z kolei WIBOR jest podatny na dane makroekonomiczne i jego wartość zmienia się w czasie w górę i w dół – czytamy w serwisie www.ehipoteka.com.pl.

2. Ubezpieczenie na wypadek utraty zdrowia, życia lub zniszczenia nieruchomości

Bank będzie wymagał od ciebie podpisania polisy na obciążoną hipoteką nieruchomość. Pozostałe ubezpieczenia zależą od twojej kondycji finansowej oraz szeroko rozumianej aktywności zawodowej.

I tak np., jeśli bank oceni, że jesteś pracownikiem z grupy ryzyka (np. budowlańcem) i grozi ci utrata pracy ze względów zdrowotnych, możesz być zmuszony do zawarcia polisy na życie. Z kolei jeśli zarabiasz niewiele, dolicz do kosztów kredytu polisę przed utratą pracy – bank zabezpiecza się w ten sposób, że na wypadek przerwania ciągłości zawodowej, poradzisz sobie ze spłatą zobowiązania.

3. Przygotowanie zaświadczeń o spłacanym kredycie

To, czy bank pobierze od ciebie dodatkową opłatę za wykonanie odpisu od umowy kredytowej lub wystawienie zaświadczenia dla innego banku o twojej dotychczasowej historii spłaty (np. kiedy będziesz starał się o kredyt samochodowy, a w międzyczasie spłacał hipotekę), zależy od przyjętej przez niego polityki.

Zanim jednak podpiszesz umowę, zapoznaj się dokładnie z tabelą opłat i upewnij się, że wiesz, w jakich okolicznościach bank będzie wymagał od ciebie poniesienia dodatkowych kosztów.

4. Utrzymanie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego

Mimo że koszt obsługi ROR, za pośrednictwem którego klient ma rozliczać się z bankiem z rat kredytowych na ogół nie przekracza 5-10 złotych miesięcznie, to jeśli przyjąć, że w skali roku opłaty będą sięgały 100 złotych, to po 20 latach spłaty kredytu daje to już kwotę 2,000 złotych.

5. Nie spiesz się ze zbyt wczesną spłatą zobowiązania

Większość umów o kredyty hipoteczne jest ułożona w taki sposób, aby chroniła bank przed przedwczesną spłatą zobowiązania. Dlaczego? Im dłuższy okres finansowania, tym potencjalnie wyższy koszt obsługi kredytu, a co za tym idzie wyższy zysk dla banku.

Koszty przedwczesnej spłaty nie są stałe i stanowią na ogół 3 do 5% wartości kwoty transakcji (wpłata raty w wysokości 3,000 złotych przed terminem to koszt średnio 90-150 złotych).

Materiał przy współpracy z zespołem redakcyjnym www.ehipoteka.com.pl.

News will be here