Krok do tyłu w milionowych planach

Według ekspertów z urzędu marszałkowskiego projekt złożony przez powiat świdnicki na unijne dofinansowanie rewitalizacji parku i pałacu w Krzesimowie nie spełnia wymogów formalnych. Z tą decyzją nie zgadzają się przedstawiciele starostwa i już zapowiadają odwołanie. Na razie jednak projekt wypadł z dalszej gry o miliony.
Zespół parkowo-pałacowy w Krzesimowie ma przyciągać turystów, mieszkańców miejscowości i całego powiatu. Żeby tak się jednak stało, musi przejść kosztowną rewitalizacje. – Zrobiliśmy przegląd tego kompleksu i stanęliśmy przed decyzją, że albo wygaszamy jego działalność, albo rozpoczynamy inwestycję – mówił kilka tygodni temu Dariusz Kołodziejczyk, starosta świdnicki.
Sprawa nie jest jednak taka prosta, bo na odnowienie parku i zabytkowego pałacu potrzeba grubych milionów. Przedstawiciele powiatu postanowili więc inwestycję podzielić na dwa etapy i rozpocząć ją od poszukiwania pieniędzy na rewitalizację parku. Z pomocą samorządowi miały przyjść projekty unijne.

– Złożyliśmy już wniosek do Regionalnego Programu Operacyjnego. Projekt dotyczy rewitalizacji zespołu parkowo-pałacowego i opiewa na ponad 2 mln zł – mówi Dariusz Kołodziejczyk.
W pierwszej fazie za zdobyte pieniądze miał zostać odnowiony starodrzew. Miały również powstać ścieżki spacerowe, kładki i elementy małej architektury. Zrewitalizowany park miał się szybko zamienić w miejsce wypoczynku dla mieszkańców i turystów.
Kilka dni temu okazało się jednak, że być może powiatowe plany będą musiały jednak poczekać. Urząd marszałkowski opublikował listy projektów po ocenie formalnej. Wniosek złożony przez starostwo powiatowe został odrzucony, bo nie spełnił wszystkich wymogów. Przedstawiciele powiatu przyznają z kolei, że są zdziwieni tą sytuacją.
– Z naszych informacji wynika, że poszło o jedno z oświadczeń składanych razem z wnioskiem. Urzędnicy marszałka uznali, że powinna je wydać inna instytucja – mówi Dariusz Kołodziejczyk i zastrzega, że na tym etapie sprawy nie zamierza zostawić. – Będziemy się odwoływać, bo naszym zdaniem wniosek jest poprawny.

Natomiast w dalszej grze o pieniądze na przedsięwzięcia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturalnego i naturalnego są za to trzy gminy z powiatu świdnickiego. Pozytywnie ocenę formalną przeszedł wniosek złożony przez urzędników z Mełgwi na rewitalizację parku w Nowym Krępcu. Projekt opiewa na blisko 2 mln zł z ponad 1,6 mln zł dofinansowania unijnego. Na liście znalazł się również blisko 2-milionowy wniosek, złożony przez urząd gminy w Rybczewicach. Dotyczy on rewitalizacji zespołu parkowego wraz z przyległym zbiornikiem wodnym. O pieniądze walczą również Piaski. Pozytywnie ocenę formalną przeszedł wniosek na zagospodarowanie terenu wokół ruin zboru kalwińskiego „Kościelec”. Przedsięwzięcie zostało wycenione na ponad 1,7 mln zł. Urzędnicy starają się o blisko 1,5 mln zł dofinansowania unijnego.(kal)