Laser oczyści freski w zabytkowej Kaplicy

św. Trójcy w Lublinie, mieszczącej bezcenne bizantyjsko-ruskie malowidła, zastosowano nowoczesną technologię, polegającą na laserowym oczyszczeniu fragmentu fresku przedstawiającego scenę „Naigrywania się z Chrystusa”.
Ostrożną próbę wykorzystania nowoczesnej techniki podjęto w celu sprawdzenia, czy będzie mogła mieć zastosowanie w przyszłości. Freski w kaplicy pokryte są bowiem woskiem (taką technikę zastosowano w latach 50. ubiegłego wieku), który ma tendencję do ciemnienia i starzenia się. Laser miałby pomóc w oczyszczeniu malowideł z warstw wosku. Eksperymentalnej próby dokonała toruńska firma Restauro, zajmująca się na co dzień konserwacją zabytków sztuki. Próba wypadła pomyślnie, ale jak informuje dział Edukacji i Informacji Muzeum na Zamku na razie nie planuje się zmian w Kaplicy św. Trójcy. Laserowa próba była ilustracją wykorzystania nowoczesnych technologii w ramach odbywającej się w Lublinie Międzynarodowej Szkoły Letniej UNESCO.(EM.K.)