Licealne przetasowania

W tym roku do dwóch świdnickich liceów trafi ponad 170 uczniów. Z dobrego naboru cieszą się władze I LO. W II LO w tym roku rekrutacja poszła nieco gorzej.
W I LO im. W. Broniewskiego od września rozpocznie naukę równo 100 osób, czyli o 20 więcej niż rok wcześniej. Zainteresowanie placówką było w tym roku bardzo duże i to już od początku rekrutacji. – Mamy więcej chętnych niż rok wcześniej, bez problemu utworzymy cztery klasy – mówił już kilka tygodni temu Stanisław Stefańczyk, dyrektor I LO.
I tak się rzeczywiście stało. Nabór do szkoły został zakończony. – Faktycznie będziemy mieli pięć klas, organizacyjnie: cztery – mówi Aneta Jagieła, wicedyrektor I LO w Świdniku. – W jeden oddział zostały połączone klasy biologiczna i sportowa, ale każda z nich będzie realizowała swój odrębny program.
Ostatnie miejsca są za to „do wzięcia” w II LO im. K.K. Baczyńskiego. Od września w szkole rozpocznie naukę 70 absolwentów gimnazjów. W minionym roku nabór do II LO był nieco wyższy. Władze szkoły zaplanowały utworzenie trzech klas pierwszych. Uczniowie trafili do klas: matematycznej z elementami projektowania AutoCAD, biologiczno-chemicznej i łączącej klasę humanistyczną z edukacją medialną z geograficzno-językową. Uczniowie będą mieli rok, by podjąć ostateczną decyzję, w jakim kierunku chcą się rozwijać.
– Licealiści dokonają wyboru, których spośród szeregu proponowanych przedmiotów będą uczyć się od klasy drugiej w zakresie rozszerzonym – mówi wicedyrektor Magdalena Skwarczyńska-Zuch. – W związku z tym na ostateczną decyzję mają jeszcze kilka miesięcy.
W szkole duży nacisk został położony również na naukę języków obcych. Podstawowym jest oczywiście angielski z podziałem na stopnie zaawansowania. Oprócz tego uczniowie będą mieli do wyboru naukę niemieckiego, hiszpańskiego lub francuskiego. Szkoła zachęca uczniów również wieloma zajęciami dodatkowymi i współpracą z lubelskimi uczelniami.
– To ostatnia szansa, aby dołączyć do grona uczniów II Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Świdniku – mówi Łukasz Reszka, naczelnik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych. – Szkoła dysponuje jeszcze kilkoma wolnymi miejscami w poszczególnych klasach i grupach językowych. Zachęcam absolwentów gimnazjów, którzy chcieliby zmienić dotychczasową decyzję o wyborze szkoły ponadgimnazjalnej i kontynuować naukę w II Liceum, o zgłoszenie się do dyrekcji placówki.(kal)