Maszt rodzi niepokój

Operator sieci Play przymierza się do postawienia w Ostrzycy w gminie Izbica masztu telefonii komórkowej. Mieszkańcy chcieliby wiedzieć, czy potężna antena będzie bezpieczna dla zdrowia.

O tym, że w Ostrzycy ma powstać maszt telefonii komórkowej władze miasta i gminy Izbica poinformowały w biuletynie informacji publicznej. Z naszą redakcją skontaktowali się mieszkańcy obawiający się, czy taka inwestycja nie będzie zagrażać zdrowiu nie tylko ludzi, ale i np. zwierząt gospodarskich. – Tyle się słyszy o tych falach, promieniowaniu, jakie wytwarzają takie maszty, czy to na pewno jest bezpieczne dla naszej miejscowości? – pytali nasi Czytelnicy.

Burmistrz miasta i gminy Izbica Jerzy Lewczuk zapewnia, że do urzędu nikt nie zgłaszał żadnych wątpliwości co do budowy masztu, a samorząd nie jest kompetentny, by badać takie kwestie, a jego rola sprowadza się do wydania decyzji lokalizacyjnej.

– Spółka P4 (operator sieci Play oraz właściciel UPC Polska – przyp. kg) wystąpiła z wnioskiem o wydanie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia o nazwie budowa stacji bazowej telefonii komórkowej na działkach prywatnych, położonych w obrębie Ostrzyca. Powyższa decyzja została wydana po uprzednim pozytywnym uzgodnieniu ze starostą krasnostawskim w zakresie ochrony gruntów rolnych oraz z zarządem dróg powiatowych w Krasnymstawie.

Stan faktyczny i prawny terenu lokalizacji inwestycji został oceniony przez uprawnionego urbanistę – komentuje Lewczuk. – Wydana decyzja lokalizacyjna stanowi jedynie potwierdzenie, iż na wskazanym terenie planowana inwestycja „potencjalnie, hipotetycznie mogłaby powstać”, ale czy rzeczywiście dojdzie do jej realizacji, tego nie wiadomo.

– Zgodnie z art. 56 ustawy o planowani i zagospodarowaniu przestrzennym, nie można odmówić lokalizacji inwestycji celu publicznego, jeżeli przedsięwzięcie jest zgodne z przepisami odrębnymi. Nasza decyzja nie uprawnia do podejmowania jakichkolwiek działań związanych z rozpoczęciem robót budowlanych, o budowie decyduje ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę. Decyzję taką należy uzyskać w starostwie powiatowym w Krasnymstawie – mówi burmistrz.

Włodarz gminy wskazuje, że takich masztów w Polsce stoi tysiące, a z punktu widzenia gminy taka inwestycja jest korzystna, bo właściciel takiej budowli musi uiszczać podatek od nieruchomości w wysokości 2 procent jej wartości. (kg)