Miasto chce przejąć Park Przemysłowy

W tej chwili o losach Regionalnego Parku Przemysłowego w Świdniku decyduje firma Leonardo, która jest jego większościowym udziałowcem. Świdnicki ratusz chce przejąć spółkę i włączyć ją w swoje plany rozwoju gospodarczego miasta.
Regionalny Park Przemysłowy powstał w Świdniku w 2005 roku. Zajął ok. 50 hektarów terenów położonych na obrzeżach PZL-Świdnik. Część działek była już zabudowana halami i budynkami produkcyjnymi. W tzw. międzyczasie spółka RPP zrealizowała potężny projekt unijny, w ramach którego powstał nowy biurowiec na al. Lotników Polskich 1, a gruntowny remont przeszedł budynek przy ul. Narzędziowej. Została również położona nowa nawierzchnia na drogach na terenie parku, wymieniono także całą infrastrukturę podziemną.
W tej chwili na terenie RPP działa ok. 35 firm, które zatrudniają ponad 1 tys. pracowników. Głównym udziałowcem parku jest właściciel PZL-Świdnk, koncern Leonardo – Finmecchanica. Ok. jedna trzecia udziałów należy do miasta Świdnik, niewielki kilkuprocentowy pakiet akcji posiada starostwo powiatowe.

Na działalność w parku przemysłowym coraz mocniej narzekają natomiast właściciele prywatnych firm położonych w RPP. Zwracali np. uwagę na utrudniony kontakt z zarządem RPP, na problemy w uzyskaniu pozwoleń na podłączenie telefonów czy założenie przyłączy. Nie godzili się również na wysokie, ich zdaniem, opłaty za utrzymanie porządku na drogach wewnętrznych w RPP. Twierdzili także, że główny udziałowiec nie ma planów co do dalszego rozwoju spółki. Przedsiębiorcy zwrócili się o pomoc w rozwiązaniu ich problemów do miejskich władz. Wówczas przedstawiciele ratusza zaczęli mówić o przejęciu od Leonardo-Finmecchanica udziałów w RPP.
Dziś wiadomo, że oferta odkupienia akcji od głównego właściciela została złożona. – Jesteśmy zainteresowani przejęciem udziałów w Regionalnym Parku Przemysłowym – potwierdza Michał Piotrowicz, zastępca burmistrza Świdnika. – RPP jest doskonałym narzędziem do wdrażania naszego marketingu gospodarczego.
Po przejęciu udziałów miejski RPP miałby być wsparciem dla przedsiębiorców z terenów Świdnika i podmiotów zainteresowanych ulokowaniem swojego biznesu na terenie miasta. – Grupa Leonardo skupia się na swoim kluczowym biznesie, czyli produkcji śmigłowców i jest to dla nas zrozumiałe – mówi zastępca burmistrza.

Przedstawiciele ratusza mają także plany co do zaniedbanej działki przy ul. Fabrycznej, również należącej do RPP. – Część tej działki chcielibyśmy przeznaczyć pod miejsca parkingowe. Pozostała część zachowałaby charakter terenu rekreacyjnego – tłumaczy Michał Piotrowicz.
Wiele będzie jednak zależało od decyzji głównego udziałowca i od przygotowywanej właśnie wyceny RPP.
– Czekamy na tę analizę. Kiedy ją dostaniemy, będziemy podejmowali dalsze decyzji – dodaje zastępca burmistrza. (kal)