Miliony dla dzieci

W tym roku na potrzeby programu 500 plus rodzinom w województwie lubelskim przekazano już 1,14 mld złotych.


Rządowy program „Rodzina 500 plus” funkcjonuje od kwietnia 2016 roku. Świadczenie jest nieopodatkowane. Przysługuje – w kwocie 500 zł miesięcznie – na drugie i kolejne dziecko w rodzinie. Na pierwsze dziecko lub jedyne dziecko 500 plus jest wypłacane, jeżeli miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800 zł lub w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne – wtedy rodzice pobierają 1200 zł. W 2018 r. (według stanu na październik 2018 r.) z programu skorzystało ponad 128 tys. rodzin, a wsparciem objęto ponad 179,3 tys. dzieci z województwa lubelskiego.

Powodzeniem cieszył się również wprowadzony w tym roku rządowy program „Dobry Start” – czyli 300 złotych na szkolną wyprawkę dla każdego ucznia, bez względu na sytuację finansową jego rodziny. Świadczenie przysługuje dzieciom i młodzieży do 20. roku życia, a młodzieży niepełnosprawnej, pobierającej naukę w szkole, do 24. roku życia. Do końca października w wypłacono już 237 428 świadczenia na łączną kwotę 71 220 150 zł. (EM.K.)