Młodzi ludzie na komendzie

Spotkanie odbyło się w ramach ogólnopolskiego programu „Dzień Przedsiębiorczości”, do którego włączyła się krasnostawska komenda. – Młodzież miała możliwość praktycznego poznania specyfiki pracy krasnostawskich policjantów – opowiada Piotr Wasilewski, rzecznik KPP w Krasnymstawie. – Uczniowie obejrzeli pomieszczenia komendy oraz zobaczyli sprzęt używany w codziennej służbie. Przyjrzeli się pracy technika kryminalistyki, oficera dyżurnego oraz osoby pełniącej służbę na stanowisku profosa w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych – dodaje. Młodzież uczestniczyła też w prelekcji przeprowadzonej przez specjalistę działu kadr, dotyczącej warunków, jakie musi spełniać osoba starająca się o przyjęcie do służby w policji. (k)