Młodzież już radzi

Natalia Sulkowska z I LO w Krasnymstawie została przewodniczącą Młodzieżowej Rady Miasta Krasnystaw. W skład prezydium rady weszła też Ariadna Dras z SP nr 4.

18 stycznia odbyła się pierwsza sesja Młodzieżowej Rady Miasta Krasnystaw czwartej IV kadencji. Głównym celem posiedzenia był wybór prezydium oraz komisji rewizyjnej. Młodzi radni zdecydowali, że nową przewodniczącą rady zostanie Natalia Sulkowska z I LO. Sekretarzem została Ariadna Dras ze SP nr 4, wiceprzewodniczący Rady zostanie wyłoniony dopiero na kolejnej sesji. W komisji rewizyjnej zasiądą z kolei: Julia Puchała i Emilia Szymaszek z ZSP nr 2 oraz Aleksandra Pajer ze SP nr 5. MRM opiekują się: Marcin Wilkołazki – wiceprzewodniczący rady miasta Krasnystaw oraz Krzysztof Gałan – sekretarz miasta Krasnystaw. – Działalność w Młodzieżowej Radzie Miasta jest dla młodych osób praktyczną nauką samorządności, ale też zapewnia im możliwość wypowiadania opinii w wielu sprawach i wpływ na podejmowane w samorządzie decyzje. Młodzi radni mają stały kontakt ze swoimi rówieśnikami, a co za tym idzie w naturalny sposób mogą inicjować pomysły i nowe idee związane z życiem młodzieży – podkreśla Wilkołazki. Przypomnijmy skład IV Kadencji Młodzieżowej Rady Miasta: Karina Kozłowska, Julia Lisowska (SP nr 1), Bartek Dąbrowski, Ariadna Dras (SP nr 4), Julita Żelik, Aleksandra Pajer (SP nr 5), Kacper Konofał, Natalia Sulkowska (I LO), Filip Rybczyński, Karolina Szydłowska (II LO), Krystian Pokora, Maciej Zygrent (ZSP nr 1), Emilia Szymaszek, Julia Puchała (ZSP nr 2) i Mateusz Gonciarz (Społeczne Liceum Ogólnokształcące). (kg)