Na sesji w gminie Włodawa

(31 stycznia) Dla podjęcia trzech uchwał zebrała się Rada Gminy Włodawa. Podczas trwających niespełna godzinę obrad znalazł się również czas na zapytania i interpelacje.

Podczas sesji jednogłośnie podjęto uchwały w sprawach: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych działających na terenie gminy Włodawa oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania, a także dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli. Z kolei jedenastoma głosami za, przy dwóch wstrzymujących się, podjęto uchwałę w sprawie dopłaty do ceny za zużycie wody bytowej i za odprowadzanie ścieków do kanalizacji sanitarnej w Okunince. Dopłaty utrzymano na poziomie z ubiegłego roku i wynoszą: 0,49 zł (brutto) do 1 m sześciennego wody oraz 6,58 zł do 1 m ścieków. Dopłaty będą stosowane jedynie do 4,5 metra sześciennego zużycia, zarówno wody jak i ścieków. Podczas interpelacji tradycyjnie dominowały sprawy związane z potrzebą naprawy dróg. W związku z tym, iż sporo zapytań dotyczyło dróg wojewódzkich oraz ścieżki rowerowej przy 816, na kolejną sesję RG, w marcu, zaproszony zostanie przedstawiciel Zarządu Dróg Wojewódzkich. A pytań do ZDW radni mają całą litanię, chociażby związanych z planowaną modernizacją „betonówki”. (a)