Nagrody od kuratora

Siedmioro nauczycieli z Chełma i jeden z powiatu chełmskiego dostanie nagrody Lubelskiego Kuratora Oświaty z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Kurator nagrodził w sumie 97 pedagogów z całego województwa lubelskiego.

Wśród wyróżnionych znaleźli się: dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6 – Dorota Cieślik, wicedyrektor I LO – Robert Wojciechowski, rusycysta z Zespołu Szkół Ekonomicznych i III LO – Mariusz Adamiec, wuefistka z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 – Katarzyna Janicka, matematyk z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6 – Marek Stojecki, nauczyciel przedmiotów zawodowych z Zespołu Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich – Renata Wituch oraz nauczyciel edukacji przedszkolnej z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 – Wioletta Kosmowska. Nagrodę otrzyma też Teresa Chlebio – Zespół Szkół w Sawinie. Za nagrodą kuratora oświaty idzie gratyfikacja finansowa. W ubiegłym roku nauczyciele dostawali po 3 400 zł brutto.
Kurator oświaty wnioskował do resortu edukacji narodowej o przyznanie pedagogom nagród ministra. W gronie 29 osób nie było jednak ani jednego nauczyciela z Chełma lub powiatu chełmskiego.
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej nauczyciele dostaną również nagrody prezydenta miasta. Jak mówi Augustyn Okoński, kandydatów mają wytypować rady pedagogiczne wszystkich placówek oświatowych. (ptr)