Najem zgodny z prawem

Regionalna Komisja Orzekająca przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej uniewinniła Krzysztofa Żuka, prezydenta Lublina i Andrzeja Wojewódzkiego, sekretarza miasta, od zarzutów naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Chodzi o zawarcie przez miasto umowy najmu na powierzchnię biurową w dopiero powstającym budynku przy ul. Wieniawskiej 14 w Lublinie.
Wniosek o ukaranie prezydenta i sekretarza miasta wniosła rzecznik dyscypliny finansów publicznych. Jej zdaniem, ale i Urzędu Zamówień Publicznych oraz Krajowej Izby Odwoławczej, przy zawieraniu umowy najmu z firmą Orion zostało złamane prawo. Zdaniem obu instytucji przedmiotem umowy nie był najem powierzchni biurowej, a roboty budowlane. Świadczył o tym charakter ówcześnie wykonywanych prac. Na te z kolei miasto winno ogłosić przetarg.

Ale według orzeczenia Regionalnej Komisji Orzekającej przy RIO w momencie zawierania umowy najmu obowiązywały inne przepisy, które nie nakazywały przeprowadzenie przetargu więc urzędnicy nie złamali prawa. – Zmiana przepisów prawa w tym zakresie nastąpiła od dnia 28 lipca 2016 r., a tym samym dopiero dwa lata od zawarcia wspomnianej umowy – informuje Beata Krzyżanowska, rzeczniczka prasowa prezydenta miasta.
Takiej decyzji spodziewał się prezydent. – Od początku byłem przekonany, że w tej sprawie Urząd Miasta Lublin nie popełnił błędu, a kreowane publicznie wątpliwości były pochodną politycznej rozgrywki ze strony działaczy PiS. Cieszę się, że dzisiejsze orzeczenie potwierdziło nasze stanowisko w tej sprawie – komentuje prezydent Krzysztof Żuk.BCH