Najlepsi dostaną po blisko 25 tysięcy złotych

Część zawodników z lubelskiego TEAM TOKIO 2020 pozuje do zdjęcia z wiceprezydentem Krzysztofem Komorskim (z lewej). To oni, medaliści mistrzostw świata, Europy i Polski, mają największe szanse na sportowe stypendia od miasta.

Rozpoczął się nabór zgłoszeń na stypendia sportowe przyznawane przez Wydział Sportu i Turystyki Urzędu Miasta w Lublinie. Wnioski można składać do 10 lutego.


Stypendium może otrzymać zawodniczka lub zawodnik, którzy osiągnęli wynik w dyscyplinach i konkurencjach sportowych objętych programem igrzysk olimpijskich, paraolimpijskich lub głuchych lub dyscyplinach mających znaczenie dla miasta Lublina, tj.: motocrossie, wspinaczce sportowej, sumo, taekwon-do ITF, kick-boxingu, karate kyokushin i karate tradycyjnym.
Ubiegający się o stypendium musi ponadto mieszkać w Lublinie i zobowiązać się do realizacji programu szkoleniowego.
W tym roku stypendia przyznane zostaną na zupełnie innych zasadach niż dotychczas. Określa je uchwała Rady Miasta Lublin z dnia 21 grudnia 2017 r. Po dokonaniu oceny formalnej w przypadku wniosków, które spełnią warunki, przygotowana zostanie lista rankingowa w oparciu o ocenę merytoryczną. Klasyfikacja uwzględniać będzie sumę punktów za wszystkie osiągnięcia wskazane przez zawodnika we wniosku. Punkty za poszczególne wyniki sportowe określa załącznik do uchwały.
Stypendium przyznane zostanie 25 osobom znajdującym się na czele listy rankingowej, jednakże może być przyznane osobie, która uzyskała nie mniej niż 5 punktów.
Znamy już wysokość stypendiów, która jest zróżnicowana w zależności od uzyskanego miejsca na liście rankingowej według następujących zasad i wynosi:
* miejsca 1.-5. – łączna roczna kwota stypendium to 24 300 zł
* miejsca 6.-10. – 15 300 zł
* miejsca 11.-15. – 9 000 zł
* miejsca 16.-20. – 6 750 zł
* miejsca 21.-25. – 4 500 zł
Wnioski na stypendia można składać do 10 lutego osobiście w Wydziale Sportu i Turystyki, pok. 207, ul. Filaretów 44 lub drogą pocztową (liczy się data stempla pocztowego). MAG