Najlepsi nagrodzeni

(20 czerwca) W Szkole Podstawowej w Żółtańcach odbyła się uroczysta gala uhonorowania najlepszych uczniów i sportowców ze szkół podstawowych gminy Chełm.

Łącznie przyznano stypendia na kwotę 54 245 zł. Dyplomy dla uczniów i listy gratulacyjne dla rodziców wręczał Wiesław Kociuba – wójt Gminy Chełm, w obecności dyrektorów szkół i wychowawców. Niemal 220 uczniów otrzymało stypendia za wybitne wyniki w nauce (średnia ocen co najmniej 5,01. Ponad 60 osób uzyskało średnią powyżej 5,50, wśród których 8 uczniów uzyskało średnią 6,0. Nagrodzono również młodzież za wyniki w sporcie – przyznano 110 stypendiów sportowych. Tradycją już jest że gala co roku odbywa się w innej szkole i gospodarze przygotowują część artystyczną. W tym roku to uczniowie Szkoły Podstawowej w Żółtańcach swoimi występami nadali artystyczną formę uroczystości. (r)

News will be here