Narodowe Święto Niepodległości

(11 listopada) Uroczystości z okazji 99. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości zorganizowano w całym powiecie krasnostawskim.

KRASNYSTAW

W Krasnymstawie obchody Święta Niepodległości wspólnie zorganizowały starostwo powiatowe i urząd miasta. Pierwszym punktem uroczystości była msza święta w intencji Ojczyzny odprawiona w kościele pw. Św. Franciszka Ksawerego. Przed liturgią głos zabrali uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1, którzy przygotowali na tę okazję krótką oprawę artystyczną. W święcie wzięli udział m.in. przedstawiciele samorządu miejskiego z burmistrz Krasnegostawu Hanną Mazurkiewicz, zastępcą burmistrza Wojciechem Kowalczykiem i przewodniczącym rady miasta Januszem Rzepką oraz przedstawicielami samorządu powiatowego – wicestarostą Henrykiem Czerniejem i przewodniczącym rady powiatu Markiem Nowosadzkim. W ceremonii uczestniczyli również kombatanci, służby mundurowe, poczty sztandarowe instytucji z terenu miasta oraz mieszkańcy Krasnegostawu.
Głównym punktem obchodów Dnia Niepodległości było złożenie wiązanek, kwiatów i zniczy pod krzyżem upamiętniającym ofiary zbrodni wojennych.

GORZKÓW

Tegoroczne obchody Święta Niepodległości w gminie Gorzków rozpoczęto mszą świętą w intencji Ojczyzny odprawioną w kościele p.w. Św. Stanisława B i M w Gorzkowie. Harcerze przekazali wójtowi Markowi Kasprzakowi Znicz Niepodległości. Ogień Niepodległości 6 listopada został przywieziony do Gorzkowa przez grupę harcerzy instruktorów z hufca ZHP w Zgierzu. Uroczystą mszę odprawili księża Krzysztof Adamowski i Marcin Smalec. Po mszy odbył się przemarsz uczestników uroczystości pod Pomnik Poległych na skwer w centrum Gorzkowa. W przemarszu uczestniczyły poczty sztandarowe Światowego Związku Żołnierzy „AK” w Gorzkowie, Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, Koło Gminne w Gorzkowie, Ochotniczej Straży Pożarnej i Gminnego Koła Łowieckiego „Sarna nr 81”, harcerze ze SP w Gorzkowie, władze gminy, radni, sołtysi, młodzież szkolna i nauczyciele. Wieńce przy pomniku złożyli m.in.: wójt Kasprzak, przewodniczący rady gminy w Gorzkowie Dariusz Stasieczek, w imieniu Związku Żołnierzy Armii Krajowej Koło w Gorzkowie Zbigniew Żurek z małżonką, w imieniu Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Koło Gminne w Gorzkowie – harcerze. Kolejnym punktem uroczystości był „Koncert Pieśni Legionowych” w wykonaniu Zespołu Młodzieżowego i Kapeli Ludowej pod opieką Dariusza Polichy z Centrum Społeczno – Kulturalnego.

ŻÓŁKIEWKA

Święto Niepodległości w Żółkiewce rozpoczęło się od złożenia wieńców i kwiatów pod pomnikiem poległych w Żółkiewce. Msza w intencji Ojczyzny odbyła się w kościele pw. św. Wawrzyńca. Historię odzyskania przez Polskę niepodległości po 123 latach przypomniał w swoim wystąpieniu wójt Jacek Lis. Uroczystości zakończył cykl koncertów patriotycznych, jaki odbył się w SP w Żółkiewce.

MAŁOCHWIEJ MAŁY

Obchody 99 rocznicy odzyskania niepodległości odbyły się też w Małochwieju Małym.
Do tradycji wsi należą coroczne spotkania z historią, podczas których mieszkańcy poznają przeszłość swojej malej i wielkiej ojczyzny. 11 listopada w przystrojonej w kolory bieli i czerwieni sali widowiskowej Wiejskiego Domu Kultury zorganizowano wieczorek pod nazwą „Polskie drogi do wolności”, w którym wzięło udział 50 mieszkańców. Na program złożyły się: odśpiewanie hymnu, wystąpienie okolicznościowe dotyczące Dnia Niepodległości, przypomnienie dziejów Polski od niewoli poprzez narodowe powstania i I wojnę światową aż do odzyskania wolności. Uroczystość uświetniły wystawy – zdjęcia, karty pocztowe, przedmioty z okresu I i II wojny światowej (pochodzące ze zbiorów Jarosława Dobosza i Stefanii Berbeć) oraz wystawa prac plastycznych dzieci przedstawiająca nasze symbole narodowe. Wieczornicę przygotował Wiejski Dom Kultury w Małochwieju Małym i Stowarzyszenie Mieszkańców Małochwieja Małego „Rodzinne Gniazdo”.

SIENNICA NADOLNA

Wieczór patriotyczny zorganizowano też 11 listopada w WDK w Siennicy Nadolnej. W spotkaniu uczestniczyli: przewodniczący rady gminy Krasnystaw Mirosław Berbeć, sekretarz gminy Edyta Gajowiak-Powroźnik, przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych Leszek Szeniak, radna Agnieszka Figlarska, ks. Zbigniew Kulik, dyrektor Gminnego Centrum Kultury Dorota Rybczyńska oraz okoliczni mieszkańcy. Podczas spotkania prelekcję na temat „Drogi do niepodległości z uwzględnieniem powiatu krasnostawskiego” wygłosił Lucjan Cimek. Montaż słowno-muzyczny wykonały zespoły artystyczne GCK: Zespół Śpiewaczy Melodia i Kapela Cukrowniacy. (zebrał kg)