Naukowo o… sportach walki

15 września na KUL odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa „Sporty walki – filozofia, organizacja, prawo”. Organizatorem wydarzenia była Sieć Naukowa Prawa Sportowego – pierwsza taka instytucja w Polsce.
Głównym celem konferencji była integracja środowiska akademickiego zajmującego się tematyką związaną ze sportami walki w różnych aspektach – filozoficznym, organizacyjnym oraz prawnym. Połączenie wielu dyscyplin nauki podczas jednej konferencji było także próbą dostrzeżenia korelacji pomiędzy wielorakimi ujęciami przedstawionej problematyki.
Sieć Naukowa Prawa Sportowego została powołana wiosną tego roku z inicjatywy i przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II wraz z Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz Uniwersytetem Gdańskim. Siedzibą Sieci jest Lublin, a pierwszym wspólnym przedsięwzięciem była właśnie ogólnopolska konferencja naukowa.

– W założeniach Sieć to platforma ułatwiająca współpracę, sprzyjająca rozwojowi badań oraz wymianie dobrych praktyk pomiędzy zespołami naukowo-badawczymi zajmującymi się prawem sportowym – wyjaśnia Lidia Jaskuła, rzecznik prasowy KUL. – Prace badawcze obejmujące tę tematykę mają charakter interdyscyplinarny. Mieści się tu szeroko rozumiany obszar nauk społecznych, prawnych, socjologii, psychologii, nauki o mediach, kulturze fizycznej, zarządzaniu, nauk ekonomicznych, nauk o języku.
Uczelnie wchodzące w skład sieci będą prowadziły wspólne badania naukowe, podejmowały inicjatywy wydawnicze, organizowały spotkania naukowe, wymieniały wyniki badań, ubiegały się o fundusze przeznaczone na badania naukowe. Istotnym obszarem działania Sieci będą również badania empiryczne, obejmujące rozpoznawanie i analizowanie zjawisk mających wpływ na treść prawa sportowego oraz funkcjonowanie sportu, jak również ustalanie i proponowanie rozwiązań mających służyć rozwojowi sportu.
Koordynatorem Sieci jest Katolicki Uniwersytet Lubelski. J ej pracami jako dyrektor kieruje ks. prof. Sławomir Fundowicz, kierownik Katedry Prawa Administracyjnego KUL.MG