Niszczą ścieżkę rowerową

Ze względu na dewastację ścieżki rowerowej, w szczególności na odcinku od ul. Czechowicza (pod mostem ul. Sokołowskiego), straż miejska wspólnie z policjantami planuje częściej patrolować okolicę.

 

Ostatnio ktoś wyłamał barierki ogradzające ścieżkę rowerową pod mostem na ul. Sokołowskiego. Stale niszczone są też krawężniki biegnące wzdłuż ścieżki. Ktoś wysypuje śmieci na rowerowy szlak. – Mając na uwadze postępującą dewastację ścieżki wspólnie z policją podejmiemy tam działania prewencyjne – informuje Jacek Policha. Komendant straży miejskiej przypomina, że wandalom grożą sankcje. Zgodnie z artykułem 143 kodeksu wykroczeń, kto ze złośliwości lub swawoli utrudnia lub uniemożliwia korzystanie z urządzeń przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności uszkadza lub usuwa przyrząd alarmowy, instalację oświetleniową, zegar, automat, telefon, oznaczenie nazwy miejscowości, ulicy, placu lub nieruchomości, urządzenie służące do utrzymania czystości lub ławkę, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. Jeżeli wartość zniszczonego mienia przekracza 250 zł mamy już jednak do czynienia z przestępstwem, a za to, zgodnie z art. 288 kodeksu karnego, grozi od 3 miesięcy do nawet 5 lat więzienia. (kg)