„Norwid” w Czechach

Europejski projekt Erasmus+ pod tytułem „Historie zza Żelaznej Kurtyny” dobiegł końca. Uczniowie II LO w Krasnymstawie dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem HEureka Generator wzięli udział w dziesięciodniowej wymianie młodzieży w czeskim Adamowie koło Brna.

Uczestnicy projektu przygotowali na wyjazd wywiady z ofiarami komunistycznego reżimu w Czechach. – Najciekawsze było prezentowanie wywiadów przeprowadzonych wcześniej z naszymi bliskimi w Polsce – mówi uczestniczka projektu Ilona Kalamon. – To fascynujące, że pomimo tylu różnic takich jak np. narodowość czy kultura, doświadczenia związane z komunizmem były podobne – dodaje. Europejska wymiana młodzieży to nie tylko praca związana z głównym celem projektu. Krasnostawska młodzież miała też możliwość poznania kultur i zwyczajów uczestników z innych krajów. (k)

News will be here