Nowa jakość czynu społecznego

Przepracowali w sumie 800 godzin, ale teraz mogą być z siebie dumni. Mieszkańcy Putnowic-Kolonii (gm. Wojsławice) sami odnowili świetlicę w remizie OSP. Remont udało się wykonać dzięki funduszowi sołeckiemu i wsparciu z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.
W ramach remontu zaadaptowano małą salę remizy na miejsce zabaw i opieki dla dzieci. Odmalowano ściany, zakupiono regał, zabawki, książki, gry i inne potrzebne sprzęty. Ustalono, że w salce będą odbywać się dyżury, aby dzieci mogły z niej korzystać. Wyremontowano także dużą salę – pomalowane zostały ściany, a starą zniszczoną podłogę zastąpiono płytkami. Wybudowano też kominek. Rok wcześniej wymieniona została instalacja elektryczna budynku.
– To wszystko dzięki zaangażowaniu mieszkańców na czele z panią sołtys – podkreśla wójt Wojsławic, Henryk Gołębiowski. – W 2015 roku OSP w Putnowicach-Kolonii została zarejestrowana w KRS. Dzięki temu mogła starać się o dofinansowanie z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Z pozyskanych pieniędzy oraz funduszu sołeckiego zakupiono materiały budowlane, a wszystkie prace mieszkańcy wykonali sami w ramach wolontariatu. Zaangażowało się w nie aż 50 mieszkańców i zajęło im to 800 godzin.
3 września dokonano uroczystego otwarcia świetlicy. Symboliczną wstęgę przecięli wójt, sołtys wsi – Małgorzata Piróg oraz Adam Mołodecki z OSP w Putnowicach-Kolonii. Wójt zapowiedział, że w przyszłości gmina wyremontuje dach i ociepli budynek remizy. Uroczystemu otwarciu towarzyszył festyn. Były występy artystów, gry, zabawy i loteria fantowa, z której dochód (600 zł) zostanie przeznaczony na zakup wyposażenia do świetlicy. (kw)