Nowe władze Okręgowego PZM w Lublinie

We wtorek w odbyło się sprawozdawczo-wyborcze zebranie Okręgowego Polskiego Związku Motorowego w Lublinie. Delegaci, choć bardzo poruszeni informacją o śmierci wieloletniego prezesa Waldemara Czerniaka, który zmarł dzień wcześniej (wspomnienie zamieszczamy powyżej), postanowili wybrać nowego sternika związku, a także zarząd.


Nowym prezesem został Włodzimierz Bobowski, który w ustępującym zarządzie pełnił funkcję wiceprezesa ds. sportu, bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz sportu popularnego i turystyki.

W nowym 11-osobowym zarządzie oprócz Bobowskiego znaleźli się: Krzysztof Bury, Grzegorz Gorczyca, Katarzyna Kawka, Michał Kawka, Monika Krysa, Zbigniew Kubina, Artur Lis, Zenon Łój, Bartłomiej Parafiniuk, Dariusz Woźniak i Marek Wyrzykowski. Prezydium związku ukonstytuuje się podczas pierwszego posiedzenie zarządu, które zaplanowano na czwartek. W komisji rewizyjnej zasiadać będą: Jerzy Buczek (przewodniczący) oraz Henryk Tytoń i Radosław Mikulski.