Nowocześnie w przepuklinę

We wrześniu w szpitalu w Krasnymstawie gościł wybitny specjalista prof. Maciej Śmietański, który wykonał tu siedem zabiegów usunięcia przepukliny metodą laparoskopową.

Zabiegi poprzedziła konferencja zorganizowana przez dra Krzysztofa Michalaka – ordynatora oddziału chirurgii SP ZOZ w Krasnymstawie. Wykład poprowadził prof. Maciej Śmietański, ekspert w dziedzinie operacji przepuklin, prezes Europejskiego Towarzystwa Przepuklinowego. – Doktor omówił nowoczesne metody wykonywania zabiegów przepukliny metodą laparoskopową. W wykładzie wzięli udział lekarze SP ZOZ w Krasnymstawie, a także lekarze zaproszeni ze szpitali ościennych. Podczas wystąpienia pana profesora została w bardzo szczególny sposób opisana dana metoda zabiegu – opowiada Piotr Matej, dyrektor SP ZOZ w Krasnymstawie. Warsztaty składały się z dwóch części: teoretycznej, w której prof. Śmietański omawiał szczegółowo sposoby i technikę operacji, oraz praktycznej, podczas której wykonał siedem pokazowych zabiegów operacyjnych, prezentując najnowsze sposoby postępowania w przypadku wystąpienia przepukliny. – Pacjenci po wykonanych operacjach czują się bardzo dobrze i już zostali wypisani do domu. Metody operacji przedstawione na warsztatach już zostały wdrożone do codziennej praktyki w naszym oddziale – podsumowuje Matej. (kg)