Nowy zastępca komendanta

Komenda Powiatowa Policji we Włodawie ma nowego zastępcę komendanta. Został nim nadkomisarz Tomasz Patra.

Od poniedziałku, 23 maja, obowiązki pierwszego zastępy komendanta powiatowego policji we Włodawie pełni nadkomisarz Tomasz Patra. Nowy zastępca komendanta urodził się w Rejowcu Fabrycznym. Jest absolwentem Akademii Rolniczej w Lublinie oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Służbę w policji rozpoczął w 1998 r. Od początku związany był z wydziałami kryminalnymi. Był między innymi naczelnikiem Sekcji Dochodzeniowo-Śledczej w KMP w Zamościu, kierownikiem Sekcji Dochodzeniowo-Śledczej w KWP w Lublinie i od 2013 roku – zastępcą naczelnika Wydziału Kryminalnego KWP w Lublinie. Przez wiele lat służył również w Komendzie Głównej Policji w Centralnym Biurze Śledczym. Odznaczony Brązową Odznaką Zasłużony Policjant, Krzyżem Obrońców Wołynia oraz Odznaką Akcji „Burza”. Jest żonaty i ma dwoje dzieci. (opr. kw)