O wystrój dla Boga

W dniach 28– 29 września w Lublinie miała miejsce VIII edycja Targów Sztuki Sakralnej i Wyposażenia Kościołów LUBSACRO.
O randze tegorocznych Targów świadczy patronat honorowy, jaki nad przedsięwzięciem objęli: prymas Polski, ks. abp Wojciech Polak, metropolita lubelski, ks. abp Stanisław Budzik, metropolita lwowski, ks. abp Mieczysław Mokrzycki, ordynariusz diecezji Sandomierskiej ks. bp Krzysztof Nitkiewicz, ordynariusz diecezji drohiczyńskiej bp Tadeusz Pikus oraz zwierzchnik polskiego prawosławia, metropolita warszawski i całej Polski Sawa i prawosławny arcybiskup lubelski i chełmski Abel.
Wydarzenie skierowane było nie tylko do osób duchownych i administrujących parafiami, ale także do osób świeckich, zainteresowanych tematyką sakralną czy pielgrzymkami i wycieczkami do miejsc świętych. Wśród szerokiej gamy produktów oferowanych na Targach przez około 40 wystawców, zwiedzający mogli zapoznać się z prezentacjami wyrobów takich, jak: dewocjonalia, naczynia liturgiczne, monstrancje, relikwiarze, witraże, szaty liturgiczne, obrusy ołtarzowe, dzwony kościelne, czy organy. Dla swoich gości wystawcy przygotowali liczne promocje i rabaty. Targi LUBSACRO, to też przegląd nowoczesnych technologii w budownictwie sakralnym oraz w dziedzinie konserwatorskiej, będzie też można wziąć udział w warsztatach i konferencjach.

Targom towarzyszyły liczne imprezy, wystawy, takie jak: wystawa ikon autorstwa prof. dr. hab. Janusza Kirenki pod tytułem „Odkrywane na nowo”, jubileusz 40-lecia Wydawnictwa Gaudium, wystawa „Dzieci moje” z okazji 70-lecia ingresu Kardynała Stefana Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia, „Oblicza Matki Bożej” Urszuli Bydlińskiej, wystawa prac Mariusza Witolda Kiryły – sponsora nagród w konkursie „Moja parafia” i prac nagrodzonych w konkursie „Moja parafia, „prawosławie w Polsce” odbyło się także spotkanie autorskie z ks. Januszem Kozłowskim – poetą, prozaikiem, publicystą. Wśród imprez towarzyszących były również koncerty, warsztaty i tańce integracyjne „Jak Dawid chce”, prowadzone przez Justynę Wójcik-Nurzyńską oraz wykłady, m.in. Lubosza Karwata, konserwatora dzieł sztuki, ks. Adama Baby, koordynatora diecezjalnych Światowych Dni Młodzieży Archidiecezji Lubelskiej pt. „Światowe Dni Młodzieży Szansą Duszpasterstwa” i ks. dr. Tadeusza Pajurka pt. „Niesienie pomocy na przykładzie Charytatywnego Stowarzyszenia niesienia Pomocy Chorym „Misericordia”. W ostatnim dniu targów prowadzone były przygotowania do Pierwszej Komunii Świętej z podręcznikiem „Czekamy na Pana Jezusa”, które prowadzili Joanna Borowicz i ks. prof. Paweł Mąkosa.
Elżbieta Kasprzycka