Obywatelski, a więc dla wszystkich

– Będą zmiany w budżecie obywatelskim – zapowiedział w ubiegłym tygodniu Jakub Banaszek, prezydent Chełma. To reakcja na skargę Fundacji Wolności, która zwróciła uwagę, że prawo do głosowania nad budżetem obywatelskim powinny mieć także osoby w wieku poniżej lat 16.

Niespełna dwa tygodnie temu do biura Rady Miasta Chełm trafiła petycja podpisana przez Krzysztofa Jakubowskiego, przewodniczącego zarządu Fundacji Wolności. Według niego rada wykluczyła z głosowania nad budżetem obywatelskim osoby młodsze niż 16 lat, a to jest niezgodne z ustawą o samorządzie oraz z Konstytucją RP. Fundacja apelowała do rady o zmianę treści uchwały z 30 kwietnia 2020 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego miasta Chełm.

– Obecny regulamin budżetu obywatelskiego miasta Chełm wyklucza z udziału w nim osoby poniżej 16. roku życia, przez to nie każdy z mieszkańców może wziąć udział w tych konsultacjach społecznych – napisał Jakubowski. Według Fundacji takie wykluczenie zapisane w regulaminie jest niezgodne z prawem. Zgodnie z ustawą z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, art. 3d. pkt. 3 „Szczególną formą konsultacji społecznych jest budżet obywatelski”. – A w konsultacjach społecznych udział wziąć może każdy mieszkaniec, bez względu na wiek – podkreślał Jakubowski. Mało tego. Według Fundacji ograniczenie wiekowe w głosowaniu nad budżetem obywatelskim jest niezgodne z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, która mówi m.in.: „Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne”.

Jakub Banaszek przyznał, że choć wspomniane ograniczenie wiekowe obowiązuje w Chełmie od lat i stosują je także inne samorządy, generalnie zgadza się on z zarzutami kierowanymi przez Jakubowskiego. – Dlatego to zmienimy. Będą zmiany w budżecie obywatelskim – zapowiedział w ubiegłym tygodniu prezydent.

Być może dobrym rozwiązaniem byłoby wprowadzenie przepisów podobnych do tych, które obowiązują w Warszawie. Tam osoby w wieku powyżej 13. roku życia mogą zgłaszać projekty do budżetu samodzielnie, a dzieci poniżej 13. roku życia mogą zgłaszać pomysły (oraz głosować) za pośrednictwem rodzica lub opiekuna prawnego. (kg)