Obywatelski głos przy prezydencie

Znamy nowo wybranych przedstawicieli organizacji pozarządowych do Rady Działalności Pożytku Publicznego trzeciej kadencji (2016-2019). To organ opiniująco-doradczy prezydenta Lublina w sprawach dotyczących trzeciego sektora.
Wybory odbyły się na III Kongresie Organizacji Pozarządowych. Do wybranej „dziesiątki” dołączy sześciu członków wybranych przez prezydenta Lublina i dwóch przez radę miasta.
Z organizacji pozarządowych wybrani zostali: Bartłomiej Bałaban  (Fundacja Wolności), Bartosz Czajka  (Polska Akademicka Korporacja Astrea Lublinensis), Dariusz Figura  (Fundacja Twórczości, Edukacji i Animacji Młodzieży – „Teatrikon”), Marcin Garbowski  (Stowarzyszenie Lubelszczyzna dla Wolności, Wolność dla Lubelszczyzny), Krzysztof Kowalik  (Towarzystwo dla Natury i Człowieka), Joanna Kukier  (Stowarzyszenie Mali bracia Ubogich), Marta Kurowska  (Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej), Mateusz Małyska  (Fundacja Sempre a frente), Jolanta Prochowicz  (Stowarzyszenie Homo Faber), Filip Trubalski  (Fundacja Wspierania Samorządności Nasza Dzielnica).
Spisał CH