Odeszła Jadwiga Kiszczak

Śp. Jadwiga Kiszczak

W wieku 75 lat zmarła Jadwiga Kiszczak – od 1980 roku w lubelskim NSZZ Solidarność, od ponad 20 lat zaangażowana w działanie Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym w Lublinie. W ostatnim czasie była prezesem tego stowarzyszenia.

Urodziła się 15 października 1947 w Lublinie. Ukończyła Państwową Wyższą Szkołę Muzyczną w Warszawie. Od 1980 roku była członkiem „Solidarności”, delegatem na Zjazd Regionalny Sekcji Oświaty oraz delegatem szkół artystycznych na Ogólnopolskie Zjazdy tychże szkół w Poznaniu i Warszawie w 1981 roku.

Zajmowała się kolportażem wydawnictw niezależnych, zorganizowała bibliotekę dla nauczycieli, lokal dla drukarzy. Tajnie przewoziła matryce biuletynów. Od 1982 r. wraz z siostrą Małgorzatą, we współpracy z Seminarium Duchownym w Lublinie i Solidarnością Rodzin, organizowała obozy dla dzieci osób represjonowanych i internowanych. Uczestniczyła także w obozach sportowo-obronnych dla młodzieży w Lasach Janowskich.

Od 4 września 1982 do 12 lipca 1989 była rozpracowywana przez Wydz. III WUSW w Lublinie, zatrzymywana przez SB (w 1986 i 1987 r.) i przesłuchiwana przez prokuraturę.

Po reaktywowaniu „Solidarności” została przewodniczącą Organizacji Zakładowej w Szkole Muzycznej st. Podstawowego I Licealnego w Lublinie. W latach 1990-2012 wizytatorka Centrum Edukacji Artystycznej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na Region Lubelski.

Od 2000 r. aktywnie działa w Stowarzyszeniu Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym, ostatnio jako prezes stowarzyszenia. Pracuje jako nauczycielka w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej I stopnia w Świdniku, w Szkole Muzycznej st. Podstawowego i Licealnego im. K Lipińskiego w Lublinie, w Szkole Muzycznej I i II st. im. T.Szeligowskiego w Lublinie i Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie. Również w relacjach z Filharmonią Lubelską.

Odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta RP na Uchodźctwie, Złotym Krzyżem Zasługi Prezydenta RP, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Medalem Prezydenta Lublina, Odznaką „Zasłużony dla Województwa Lubelskiego”, Odznaką Honorową Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, odznakami Semper Fidelis Gdańsk, Bene Merendi Civitati Świdnik, Krzyżem Wolności i Solidarności.

Zmarła 12 listopada 2022. Uroczystości pogrzebowe odbyły się 18 listopada w kościele św. Jadwigi w Lublinie. MaRy