Odsłonięcie niebawem

Nowy pomnik poświęcony tzw. Rzeczpospolitej Włodawskiej 1939 r. już stoi na placu przy czworoboku. Jego otwarcie nastąpi albo 12 października w obecności prezydenta Andrzeja Dudy, albo nieco wcześniej bez jego udziału. Władze miasta czekają na decyzję głowy państwa.


Nowy pomnik zajął miejsce monumentu, który został rozebrany po prośbach części mieszkańców i kombatantów. Od lat 60. XX wielu stał bowiem przy czworoboku pomnik „walk i męczeństwa wojsk polskich i sowieckich”, budzący wiele kontrowersji. Ostatecznie, po agresji Rosji na Ukrainę, pomnik ten stał się obiektem napaści i wandalizmu, a miasto rozpisało sondę. Zawierało ono pytania: czy chcesz pozostawienia tego pomnika, czy chcesz by na jego miejsce powstał inny.

Zabrakło jednak możliwości odpowiedzi na pytanie czy mieszkańcy chcą, by zamiast pomnika nie powstało tam nic. W sondzie wzięło udział blisko 700 osób, czyli kilka procent dorosłych włodawian. Większość z nich opowiedziała się za likwidacją pomnika. Latem ub.r. błyskawicznie rozebrano monument i IPN opracował nowy projekt, który uzyskał akceptację burmistrza. Mieszkańców o to, czy nowy projekt się podoba, czy nie, już nie zapytano.

Burmistrz Włodawy Wiesław Muszyński tak wtedy zapowiadał nowy monument: – Pomnik będzie poświęcony generałowi Franciszkowi Kleebergowi i żołnierzom SOG „Polesie”. Obelisk będzie również upamiętniał tzw. Rzeczpospolitą Włodawską czyli jeden z ostatnich skrawków Polski bronionej przez Wojsko Polskie przed najeźdźcami podczas wojny obronnej 1939 roku. Będzie to więc zarówno miejsce pamięci jak i atrakcja turystyczna, dzięki której mieszkańcy i turyści będą mogli bliżej poznać historię naszego miasta.

Obok pomnika staną trzy maszty, na których wywieszone mają być flagi Włodawy, Polski i Unii Europejskiej.

Koszt likwidacji poprzedniego monumentu, nowego projektu i wykonania pomnika pokrywa IPN.

Co ciekawe, do tej pory nie ma uchwały rady miejskiej dotyczącej budowy nowego pomnika. Zgodnie bowiem z art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy o samorządzie gminnym do wyłącznej kompetencji rady gminy/miasta należy podejmowanie uchwał w sprawach herbu gminy, nazw ulic i placów będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych w rozumieniu ustawy o drogach publicznych, a także wznoszenia pomników. (pk)