Na Orliku SP nr 52 przy ul. Jagiełły

„Lublin – tu jest moje miejsce, tu jest mój dom” – tak był zatytułowany kolejny z turniejów piłkarskich dla dzieci, organizowany przez Ognisko TKKF Omega. Na zdjęciu młodych piłkarzy nagradza Artur Grądzielewski, animator na Orliku na Felinie.