Osada najlepsza w V Turnieju z okazji Dnia Solidarności i Wolności

Już po raz piąty Ognisko TKKF Omega wspólnie ze Szkołą Podstawowa nr 52, NSZZ „Solidarność” Regionu Środkowowschodniego, IPN Lublin i Urzędem Miasta zorganizowało na Orliku na Felinie piłkarski turniej dla dzieci i młodzieży z okazji przypadającego 31 sierpnia Dnia Wolności i Solidarności. Spośród sześciu drużyn uczestniczących w imprezie najlepsza okazała się Osada, pokonując w finale 9:4 zespół BRW.
– Po raz kolejny w sportowy sposób uczciliśmy wielkich ludzi z tamtych lat. Pamiętajmy, że należy im się wielki szacunek za to, czego dokonali dla naszej ojczyzny. Przekazuję młodym ludziom autentyczną prawdę o tamtych wydarzeniach, tamtych bohaterach, wpajam im wrażliwość na historię, tę prawdziwą, gdzie nie ma miejsca na kłamstwo, fałsz czy przeinaczenie tego, co napisał wiatr historii – mówi Zbigniew Furman, prezes Ogniska TKKF Omega, pomysłodawca i organizator turnieju.
Jako ciekawostkę warto odnotować, że drużynie Manhatan LBN grał chłopiec z Kowla Leonid Shkloda, uczeń Gimnazjum nr 3 w Lublinie. Gdy dowiedział się, w jakim sportowym wydarzeniu bierze udział, był zaskoczony.
Po turnieju zapowiedział, że jak tylko wróci na Ukrainę, opowie znajomym o wielkim wydarzeniu, jakim było powstanie Solidarności.
Za pośrednictwem „Nowego Tygodnia” organizatorzy dziękują za pomoc i wsparcie m.in. NSZZ „Solidarność” Regionu Środkowowschodniego, IPN Lublin, Katarzynie Urban z OLIMP TROFEA oraz Urzędowi Miasta Lublin. MAG