Osiem świętych dni

Święta rodzina z miejskiej szopki bożonarodzeniowej stojącej przed lubelskim ratuszem

W liturgii Kościoła katolickiego obchody Bożego Narodzenia trwają osiem dni.
Drugi dzień oktawy, 26 grudnia, poświęcony był św. Szczepanowi, pierwszemu męczennikowi. Jego kult trwa od IV wieku. Ponieważ w niektórych krajach jest on patronem koni, tego dnia w wielu parafiach święcony był owies po to, by przyniósł bogate plony.


Pij miłość św. Jana

Trzeci dzień oktawy, 27 grudnia, poświęcony był św. Janowi Apostołowi. Jego kult liturgiczny trwa od IV wieku. W dniu św. Jana święci się wino i podaje wiernym do picia. To bardzo stara tradycja, sięgająca jeszcze czasów średniowiecza. Związana jest z pewną legendą, według której św. Jan miał pobłogosławić kielich zatrutego wina. Jedna z wersji mówi, że cesarz Domicjan, który wezwał apostoła do Rzymu, by tam go zgładzić, podał mu kielich zatrutego wina. Po błogosławieństwie św. Jana kielich rozpadł się.
Jednak głównym przesłaniem Ewangelii według św. Jana jest miłość, dlatego, gdy podaje się wino, mówi się „pij miłość św. Jana”. Według Biblii wino oznacza szczęście i radość, ale również miłość i cierpienie. Dzięki pielgrzymom z Ziemi św. w tym roku, w parafii pw. św. Pawła w Lublinie poświęcono i rozdano wiernym 200 buteleczek wina z Kany Galilejskiej, miasta, gdzie Pan Jezus dokonał swojego pierwszego cudu – przemiany wody w wino. W erygowanej w 1832 roku parafii pw. świętej Jana Ewangelisty i Jana Chrzciciela odbył się tradycyjny odpust.
Czwarty dzień oktawy to święto Młodzianków, wprowadzone do liturgii w V wieku. Młodziankowie to dzieci z Betlejem i okolicy, które zgładzono, gdy Herod kazał zabić niemowlęta, żeby uśmiercić nowo narodzonego Chrystusa. Dni następne oktawy to 29, 30 i 31 grudnia. W tym czasie przypadają dwa wspomnienia dowolne – 29 grudnia św. Tomasza Becketa, biskupa i męczennika i Sylwestra I, papieża, 31 grudnia.
Święto Świętej Rodziny Kościół obchodzi w pierwszą niedzielę po Bożym Narodzeniu. W tegorocznej oktawie Bożego Narodzenia wypadło ono 31 grudnia. Kult Najświętszej Rodziny szerzył się w XVII wieku jako spontaniczna reakcja na demoralizujące skutki wojny trzydziestoletniej (1618-1648), które w szczególny sposób dotknęły rodziny. Święto to zaczęto obchodzić systematycznie w różnych krajach od XVIII wieku. Na stałe do liturgii wprowadzono je za pontyfikatu papieża Leona XIII, który 20 listopada 1890 r. wydal dekret aprobujący „kult czci zwrócony ku Rodzinie Świętej”. Ułożył on też teksty liturgiczne i przepiękne hymny kościelne na ten dzień. Czytania są tak dobrane, by zaakcentować biblijne sceny, w których występuje rodzina. Teksty Pisma Świętego podkreślają równocześnie obowiązki członków rodziny. Papież Benedykt XV w 1921 roku rozszerzył to święto na cały Kościół.

Lubelski kult

Nasza lubelska świątynia pw. Świętej Rodziny obchodzi właśnie jubileusz 35-lecia i nierozerwalnie związana jest z wybitną postacią świętego Jana Pawła II. Wiosną 1982 roku ks. bp Bolesław Pylak zlecił ks. Ryszardowi Jurakowi prowadzenie prac budowlanych oraz zorganizowanie ośrodka duszpasterskiego, na liczących wtedy ok. 6 tys. mieszkańców Czubach, należących do parafii św. Teresy. Do pomocy został skierowany ks. Leszek Kuna.
12 grudnia 1982 r. kaplicę oraz krzyż przed nią i plac pod budowę nowego kościoła poświęcił bp Zygmunt Kamiński. Następnego dnia bp Bolesław Pylak powołał do życia Samodzielny Ośrodek Duszpasterski pw. Świętej Rodziny. Rektorem ośrodka został dotychczasowy organizator i budowniczy ks. Ryszard Jurak, wikariuszem ks. Leszek Kuna. Od kwietnia 1984 r. zakrystię i gospodarstwo domowe zaczęły prowadzić siostry ze Zgromadzenia Sióstr Rodziny Betańskiej. Betanki zajęły się też katechizacją dzieci. W tym też roku przystąpiono do budowy szkoły katechetycznej i plebanii. 21 listopada 1984 roku dekretem bp Bolesława Pylaka została erygowana parafia pw. Świętej Rodziny.
Jesienią 1985 roku rozpoczęto budowę nowego kościoła według projektu zespołu architektów: Zbigniewa Szeligi, Jacka Bieńkowskiego i Bożeny Szeligi. We wrześniu 1986 r. oddano do użytku kompleks katechetyczny liczący 9 sal lekcyjnych, a w 3 miesiące później, plebanię.
9 czerwca 1987 roku na terenie parafii celebrował mszę św. połączoną z udzieleniem święceń kapłańskich Ojciec Święty św. Jan Paweł II. Tuż po jego wizycie został wmurowany kamień węgielny. Budowę kościoła w stanie surowym ukończono w 1990 roku. Pierwszą mszę w tej świątyni uroczyście odprawił w noc Bożego Narodzenia bp Piotr Hemperek.
Kościół wyposażony jest w wysokiej klasy 48- głosowe organy, dzięki czemu odbywają się tam koncerty organowe. 12- głosowe organy znajdują się w kaplicy Matki Bożej Nieustającej Pomocy, gdzie odbywa się wieczysta adoracja Najświętszego Sakramentu. Przy kościele znajduje się wyjątkowy Ogród Różańcowy. Jest to skupisko krytych gontem kapliczek, w których znajduje się ponad 80 drewnianych figur, wykonanych przez lubelską rzeźbiarkę Teodorę Pikułę. Ogród ofiarowany św. Janowi Pawłowi II został poświęcony w czerwcu 2010 r.

Prawie 18 tys. wiernych

Obecnie parafia pw. Świętej Rodziny liczy 17 833 wiernych. Tegoroczny odpust parafialny, który odbył się 31 grudnia 2017 roku, poprzedziło trwające w dniach 28 – 30 grudnia triduum modlitewne pod przewodnictwem ks. dr. hab. Jarosława Jęczenia, dyrektora Instytutu Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej KUL. W niedzielę 31 grudnia pod przewodnictwem ks. bpa Stanisława Wielgusa została odprawiona msza św. w intencji wszystkich małżeństw. Sumie odpustowej z udziałem chóru „Familia” przewodniczył ks. bp. Antoni Pacyfik Dydycz. Z kolei wieczornej mszy św., po której odbył się noworoczny koncert Stanisława Soyki, przewodniczył ks. bp Artur Miziński, sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski.
Przy kościele pw. Świętej Rodziny działają m. in.: Akcja Katolicka, Duszpasterstwo Harcerzy, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, Oaza Młodzieżowa, Oaza Dzieci Bożych, lektorzy, ministranci, Droga Neokatechumenalna, Kręgi Rodzin-Domowy Kościół, Legion Maryi, Rycerstwo Niepokalanej, Ruch Rodzin Nazaretańskich, Stowarzyszenie Trzeźwościowe, Odnowa w Duchu Świętym „Nowe Jeruzalem”, zespoły muzyczne i koło Przyjaciół Radia Maryja.
Ostatni dzień oktawy Bożego Narodzenia wypadł 1 stycznia. Była to nie tylko uroczystość Maryi Bożej Rodzicielki, ale też Światowy Dzień Pokoju, z okazji którego Ojciec Święty wygłosił orędzie. Hasłem 51. Światowego Dnia Pokoju są słowa „Migranci i uchodźcy: mężczyźni i kobiety w poszukiwaniu pokoju”.
Elżbieta Kasprzycka