Co oznacza dla Ciebie Wspólny System Segregacji Odpadów?

Z dniem 1 lipca 2017 roku w Polsce wszedł w życie Wspólny System Segregacji Odpadów (w skrócie WSSO), który obowiązuje na terenie całego kraju. W związku z tym, segregacja odpadów dzieli się według czterech głównych kategorii, a także odpadów mieszane. Wśród nich należy więc wymienić:

  • papier, czyli kolor niebieski;
  • metale oraz tworzywa sztuczne, czyli kolor żółty;
  • szkło – kolor zielony;
  • bio – kolor brązowy.

W związku z tą zmianą, Ministerstwo Środowiska wprowadziło tak zwany okres przejściowy dla gmin, tak aby wszystkie jednostki mogły wdrożyć wspólne zasady. W ten sposób, organy mają czas na wymianę pojemników do 30 czerwca 2022 roku, oznakowanie obowiązujących wcześniej pojemników do sześciu miesięcy od wejścia w życie Wspólnego Systemu Segregacji Odpadów, a także zakończenie umów z firmami odbierającymi odpadami do maksymalnie 30 czerwca 2021 roku.

Poszczególne oznaczenia WSSO a segregowanie śmieci

Jak już wcześniej wspomniano, segregacja śmieci wyróżnia cztery frakcje podzielone na odpowiednie kolory. Niebieski oznacza papier, żółty – metale oraz tworzywa sztuczne, brązowy odpady, które ulegają biodegradacji oraz zielony, czyli szkło. Ostatni jednak z nich można podzielić na jeszcze dwie kategorie, czyli szkło bezbarwne (kolor biały) i szkło kolorowe (kolor zielony). Jednocześnie gmina powinna zapewnić mieszkańcom osobne pojemniki na dwa rodzaje szkła.

W przypadku koloru niebieskiego, w segregowanie śmieci papierowych zaliczyć można opakowania z papieru oraz tektury, zeszyty, papier biurowy, gazety, ulotki oraz czasopisma. Nie wolno jednak wrzucić do do niego odpadów higienicznych, takich jak ręczniki papierowe, bądź zużyte chusteczki, zanieczyszczony papier, papier lakierowany, bądź powleczony folią, kartony po mleku oraz wszelkiego rodzaju napojach, worki po nawozach i materiałach budowlanych wykonane z papieru. Wykluczone materiały należy wyrzucić do odpadów zmieszanych.

Biorąc pod uwagę  segregowanie śmieci w kolorze zielonym, to jest szkło, istnieje możliwość wrzucenia do niego butelek po napojach oraz żywności, słoików, a także szklanych opakowań po kosmetykach. Jednocześnie jednak nie wolno razem z butelkami wyrzucać do tego samego worka zakrętek oraz kapsli. Te powinny lądować w metalach i tworzywach sztucznych. Zabronione jest też wyrzucanie do szkła ceramiki, porcelany, żarówek, świetlówek, reflektorów, doniczek, szkła żaroodpornego oraz okularowego, zniczy zawierające wosk, opakowań po lekach, olejach silnikowych, bądź rozpuszczalnikach, luster ani szyb.

Wraz z kolorem żółtym (metalami i tworzywami sztucznymi) można wyrzucić materiały, takie jak puszki po żywności (opróżnione oraz umyte), kartony po sokach i mleku, nakrętki, kapsle i zakrętki od słoików, butelki plastikowe, folia aluminiowa, opakowania i torebki plastikowe, worki foliowe, opakowania po kosmetykach oraz środkach czystości. Wszystkie odpady powinny być – co ważniejsze – opróżnione przed wyrzuceniem. Zabrania się tym samym wyrzucania do metali i tworzyw sztucznych opakowań po lekach, zużytych baterii i akumulatorów, opakowań po farbach, olejach i lakierach, plastikowych zabawek, części samochodowych oraz zużytego sprzętu elektronicznego. Aby wyrzuć urządzenia RTV i AGD oraz żarówki, należy znaleźć odpowiednie do tego pojemniki.

Poprzez ostatnią kategorię, czyli bio należy rozumieć wyrzucanie odpadków warzywnych oraz owocowych, resztki jedzenia, gałęzie drzew oraz krzewów, trociny, skoszoną trawę, liście i kwiaty. Segregacja śmieci bio jednak nie przyjmuje m.in. ziemi, kamieni, popiołu, drewna impregnowanego, oleju jadalnego czy kości i odchodów zwierzęcych.

Segregacja odpadów a korzyści z tego płynące

Segregacja odpadów według WSSO jest bardzo korzystne. Wśród nich należy selektywne segregowanie odpadów, które kierowane są bezpośrednio do zakładów specjalizujących się w recyklingu. Oprócz tego, segregacja śmieci pozwala kierować towar nadający się do recyklingu, a tym samym sprzedaży i przynoszenia zysków. Co więcej, przekłada się to na mniejsze opłaty od mieszkańców za odbiór odpadów komunalnych.

Segregowanie śmieci jest obowiązkowe, jednak – jednocześnie – tańsze w zestawieniu z systemem odbioru zmieszanych odpadów komunalnych. Segregacja odpadów pozwala więc obniżyć koszta finansowe i nakłady pracy, a także zwiększa jakość zbieranych surowców.

Zabieranie odpadów problemowych

Wbrew pozorom, segregacja śmieci nie jest trudna. Należy jednak się do niej przyzwyczaić, a także pozyskać odpowiednią wiedzę. Jeśli w grę wchodzi jednak segregacja odpadów problemowych, wówczas gmina powinna zapewnić ich zbieranie bezpośrednio od gospodarstw domowych. Wśród odpadów tego typu wymienić należy styropian, oleje, szkła okienne, popioły z palenisk i papy.

Jak więc łatwo się domyślić, segregacja śmieci według WSSO nie sprawia zbyt wielu problemów. Potrzeba jednak czasu, aby mieszkańcy przyzwyczaili się do nowego systemu oraz przyswoili szczegółowe informacje na temat czterech frakcji odpadów komunalnych. To wszystko jednak jest warte swej ceny – segregowanie ma bowiem sprzyjać środowisku i recyklingowi.

* Alicja Brud, www.koszenasmieci.pl

Materiał reklamowy

 

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here