PANS poszerza grono naukowych partnerów

Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie zacieśniła współpracę z Uniwersytetem w Daugavpils z Łotwy. W planach są wspólne badania i staże naukowe, wymiana naukowców, konferencje i seminaria.

Podpis pod umową o współpracy z Uniwersytetem w Daugavpils z Łotwy złożył prof. PANS dr hab. Józef Zając, prorektor ds. Rozwoju Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie. Z kolei w imieniu uniwersytetu łotewskiego dokument ten został podpisany przez dr. Janisa Kudinsa, prorektora ds. rozwoju. Celem umowy jest zacieśnienie współpracy pomiędzy uczelniami w obszarze naukowo-badawczym oraz szkoleniowo-edukacyjnym. Umowa przewiduje wymianę wykładowców oraz mobilność pracowników administracyjnych, co pozwoli na wzbogacenie oferty dydaktycznej, podniesienie jakości nauczania oraz umiędzynarodowienia w obszarze administracji. W dziedzinie działalności naukowo-badawczej oraz informacyjnej obie uczelnie planują prowadzenie wspólnych badań naukowych w określonych dziedzinach, w tym również realizację staży naukowych, konferencji naukowych, sympozjów i seminariów. Współpraca obejmie również wymianę materiałów przeznaczonych do publikacji w czasopismach naukowych.

Uniwersytet w Daugavpils, założony w 1921 r., jest jednym z najważniejszych ośrodków akademickich na Łotwie. Jego działalność znacząco wpływa na rozwój regionu, przyczyniając się do podnoszenia poziomu edukacji i innowacyjności na Łotwie. (opr. mo)

 

News will be here