Patronka w mundurze

Wchodzące w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Lublinie Szkoła Podstawowa nr 11 i XVIII Liceum Ogólnokształcące mają swoją patronkę. Na ostatniej sesji Rady Miasta Lublin podjęto stosowną uchwałę nadającą obu szkołom imię Stanisławy Filipiny Paleolog.
Ta pierwsza w naszym kraju Komendantka Policji Kobiecej urodziła się 4 maja 1892 roku w Rumnie w województwie lwowskim. Uczęszczała do elitarnej wówczas pensji ss. sakramentek we Lwowie, gdzie doskonale zdała maturę i podjęła studia we lwowskiej Akademii Handlowej. Wybuch I wojny światowej spowodował, że natychmiast zaangażowała się w walkę i działalność konspiracyjną. W listopadzie 1918 roku, w czasie walk o Lwów, wstąpiła do Miejskiej Straży Obywatelskiej, gdzie była sanitariuszką i kurierką. Została wtedy poważnie ranna. W grudniu tego roku znalazła się w Milicji Obywatelskiej Kobiet, a następnie Policji Państwowej. W 1925 roku stanęła na czele policji kobiecej. Kierowała brygadą sanitarno-obyczajową, działającą w Urzędzie Śledczym przy ul. Daniłowiczowskiej w Warszawie. Od 1935 roku kierowała referatem Policji Kobiecej w Centrali Służby Śledczej Komendy Głównej Policji Państwowej. Przed wybuchem wojny awansowano ją do stopnia komisarza. W czasie wojny należała do podziemnych struktur ZWZ/AK. Komisarz Paleolog przeżyła wojnę, lecz z obawy przed aresztowaniem i represjami w sierpniu 1946 roku nielegalnie wyjechała z Polski. Trafiła do 2 Korpusu Polskiego we Włoszech, a dalej udała się do Wielkiej Brytanii. Zmarła 3 grudnia 1968 roku.
– Pierwszy raz z życiorysem Stanisławy Paleolog zetknąłem się za pośrednictwem pani Katarzyny Sobańskiej-Stępień, będąc w kwietniu tego roku na wystawie „W granatowym było im do twarzy”, zorganizowanej w Miejskim Domu Kultury nr 2 w Lublinie z okazji 90 lat Policji Kobiecej w Polsce. Od razu pomyślałem, że taka patronka mogłaby być doskonałym wzorem dla naszych uczniów, zwłaszcza że nasza szkoła ma klasy mundurowe – mówi Cezary Jacek Furtak, dyrektor Zespołu Szkół nr 2 w Lublinie.
I, jak się okazało, nieznana wcześniej szerokiemu gronu policjantka zwyciężyła w zorganizowanym w szkole plebiscycie pokonując m.in. Jana Pawła II, Juliana Tuwima, rotmistrza Pileckiego czy żołnierzy wyklętych. Uroczystości nadania imienia i sztandaru szkole zostaną zorganizowanej najprawdopodobniej 8 listopada br. Obecnie trwa zbiórka funduszy na pamiątkową tablicę i izbę pamięci poświęconą patronce. Potrzebne są również pieniądze na jeden z dwóch nowych sztandarów szkół wchodzących w skład zespołu. Jeśli ktoś z naszych czytelników chciałby się do tego dołożyć, może dokonywać wpłat na numer konta 28 1240 1503 1111 0010 0165 3330 z dopiskiem ,,Patron szkoły”.
(EM.K.)