Piękny jubileusz Stanisława Leszczyńskiego

W poniedziałek, 29 sierpnia w Chatce Żaka obchodzono uroczyście jubileusz 90-lecia urodzin Stanisława Leszczyńskiego – założyciela Zespołu Tańca Ludowego UMCS. Życzenia i gratulacje złożyli mu sympatycy, wychowankowie i członkowie tego najstarszego reprezentacyjnego zespołu uczelni.
Nie zabrakło urodzinowego tortu i licznych kwiatów. Z tej okazji wojewoda lubelski Przemysław Czarnek przekazał jubilatowi dyplom uznania oraz medal. To wyróżnienie jest nagrodą nie tylko za świadectwo życia, ale także za odpowiedzialną i pełną poświęcenia służbę Rzeczypospolitej Polskiej jako żołnierz Batalionów Chłopskich w czasie II wojny światowej oraz podczas akcji „Burza”. Jest to również podziękowanie za ogromny wysiłek włożony w rozwój życia kulturalnego Lublina i regionu poprzez zainicjowanie i tworzenie historii Zespołu Tańca Ludowego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Obecnie dyrektorem, kierownikiem artystycznym i choreografem zespołu jest syn pana Stanisława – Lech Leszczyński. W skład grupy reprezentacyjnej wchodzi około 200 osób, a dotychczas tańczyło w nim już ponad 8000 studentów. Na swym koncie zespół może odnotować 307 wojaży za granicę do 56 krajów na 5 kontynentach, gdzie dał około 6000 koncertów.(EM.K.)

Kazimierz Stanisław Leszczyński (też Stanisław Leszczyński), ps. Czarny ur. 27 sierpnia 1926 w Liśniku Dużym, pułkownik; założyciel, dyrektor, kierownik artystyczny i choreograf Zespołu Tańca Ludowego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (1953-2009). Od września 1941 roku do końca okupacji walczył w Batalionach Chłopskich w obwodzie II – gm. Kraśnik, Okręg IV. Pod ps. „Czarny” bBrał udział we wszystkich akcjach zbrojnych pod dowództwem majora Bolesława Resztaka ps. „Słotkowski”. Pod koniec okupacji uczestniczył w akcji „Burza”. Za dzielność, poświęcenie i ofiarną walkę w obronie ojczyzny został odznaczony Srebrnym Krzyżem Orderu Virtuti Militari.