Plany Fajsławic i Kraśniczyna

Przeglądamy budżety gminy powiatu krasnostawskiego. Dziś o planach na 2018 r., jakie mają Fajsławice i Kraśniczyn.

Fajsławice

Dochody budżetu Fajsławic na 2018 r. opiewają na 22 mln 548 tys. zł (z tego dochody bieżące -16,7 mln zł, a dochody majątkowe – 5,8 mln zł), a wydatki ustalono na 26 mln 144 tys. zł. Najwięcej pochłonie oświata (5,9 m ln zł), na utrzymanie administracji gmina wyda 2,9 mln zł. Najważniejsze inwestycje realizowane w 2018 r. to: budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Suchodołach (1 mln zł), instalacje solarne, pompy ciepła jako źródło energii odnawialnej (3,8 mln zł), termomodernizacja SP i Gimnazjum w Fajsławicach (2,5 mln zł), budowa boiska w Suchodołach (462 tys. zł), budowa targowiska wraz z przebudową budynku szkoły w Boniewie (1,2 mln zł), przebudowa remizy OSP w Fajsławicach na Gminny Ośrodek Kultury i Gminną Bibliotekę (38 tys. zł), a także poprawa jakości kształcenia w SP i Gimnazjum w Siedliskach Drugich (549 tys. zł).

Kraśniczyn

Dochody gminy Kraśniczyn w 2018 r. wyniosą 12,3 mln zł, a wydatki 12,1 mln zł. Oświata pochłonie tu 3,6 mln zł (z czego 1,9 mln zł to subwencja), wydatki na administrację ustalono na 1,7 mln zł, a na pomoc społeczną – 3,9 mln zł. Najważniejsze inwestycje gminy w tym roku to: zagospodarowanie zbiornika małej retencji w miejscowości Czajki (909 tys. zł), zagospodarowanie otoczenia stadionu w Starej Wsi (168 tys. zł). (kg)