Początki polskiej piłki (z Lublinem w tle)

Lubelskie Centrum Dokumentacji Historii Sportu, działające przy Instytucie Historii UMCS, zaprasza wszystkich zainteresowanych dziejami polskiej (i lubelskiej!) piłki nożnej na spotkanie z Leszkiem Śledzioną i Piotrem Chomickim, autorami kilku książek dotyczących historii tej niezwykle popularnej dyscypliny sportu: „Piłka nożna na polskim Pomorzu 1920-1939”; „Rozgrywki piłkarskie w Łodzi 1910-1919”, „Rozgrywki piłkarskie w Galicji do roku 1914”.
Spotkanie odbędzie się 28 lutego w IH UMCS w sali 318 o godzinie 13. Autorzy zaprezentują prelekcję „Początki polskiej piłki nożnej (z Lublinem w tle)”. Tytuł wykładu nawiązuje do przygotowywanej przez tę znaną spółkę autorską książki traktującej o lubelskim ZPN w okresie międzywojnia.