Podział majątku wspólnego małżonków

Zawarcie małżeństwa niesie ze sobą wiele konsekwencji prawnych dla obu stron. Pomiędzy małżonkami powstaje wspólność majątkowa, która oznacza, że wszelkie przedmioty majątkowe nabyte w trakcie trwania związku stają się co do zasady wspólne. W przypadku ustania związku lub decyzją obu stron można dokonać podziału dóbr. Z taką sytuacją najczęściej mamy do czynienia w trakcie rozwodu lub separacji.

Sposoby dzielenia majątku

Podziału majątku wspólnego można dokonać zarówno w sądzie, jak i pomiędzy współmałżonkami, bez udziału tego organu, sporządzając odpowiednią umowę. Podziału można dokonać w naturze, przyznając dobra jednej ze stron z obowiązkiem spłaty udziałów drugiej ze stron, a także sprzedając majątek i dzieląc środki. Co do zasady udziały w majątku dzieli się po równo, ale w drodze postępowania sądowego organ może orzec inaczej na korzyść jednej ze stron.

Podział majątku przy rozwodzie

Majątek każdego z małżonków składa się z dóbr wspólnych oraz osobistych. Dopiero po orzeczeniu rozwodu dokonuje się podziału. Można to zrobić na dwa sposoby – umowny oraz sądowy. Pierwszy z nich można wdrożyć, jeżeli obie strony są w stanie dojść do porozumienia. Gdy w skład wchodzi nieruchomość, konieczna będzie forma aktu notarialnego. Z kolei sądowy podział dokonuje się na wniosek złożony w odpowiednim sądzie rejonowym. Sporządzenie dokumentu wymaga dokładnego określenia składników majątku, a także odpisów z ksiąg wieczystych, dowodów zakupu, umów itd. W takim przypadku nieocenione będzie wsparcie adwokata, który dokładnie wyjaśni wszelkie wątpliwości. Stały kontakt i wsparcie także na poziomie psychologicznym pozwala skutecznie walczyć o swoje prawa. Postaw na profesjonalną pomoc prawniczą (https://adwokatprzybylska.pl/). Dzięki doświadczonemu adwokatowi możesz poczuć, że nie toczysz walki sam.

Podział majątku bez rozwodu

Podział majątku dokonuje się w przypadku wystąpienia powództwa o separację. To rozwiązanie, które może, ale nie musi prowadzić do rozwodu. Kolejną możliwością jest zawarcie umowy o rozdzielność majątkową (potocznie określana jako intercyza). Można także wystąpić do sądu o ustanowienie podziału majątku. Decyzja może zostać podjęcia bez konieczności rozwiązania związku, za zgodą obu stron.

Podział majątku jest rozległym tematem. W trakcie trwania procesu mogą pojawić się różne nieprzewidziane sytuacje, dlatego jeżeli czeka Cię rozwód lub separacja, a co za tym idzie dokonanie rozdzielności to skorzystaj z profesjonalnej pomocy prawnika. Dzięki temu wszelkie wnioski czy umowy zostaną sporządzone rzetelnie i zawsze na czas. Zyskasz również niezbędne wsparcie i reprezentację przed właściwymi organami.

Materiał partnera

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here