Powiatowy Konkurs Filmowy

Finał kolejnej edycji konkursu odbył się w KDK. Honorowy patronat nad filmowymi zmaganiami objęli: starosta krasnostawski Janusz Szpak oraz przedstawiciel Rady PF DKF Piotr Kotowski. Konkurs ma na celu popularyzowanie Filmoteki Szkolnej, a także szerzenie kultury filmowej wśród uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu krasnostawskiego i Krasnegostawu. W uroczystości wzięli udział m.in. starosta Szpak, Robert Kościuk – wiceburmistrz Krasnegostawu, Marek Nowosadzki – przewodniczący rady powiatu, Edward Kawęcki – przewodniczący rady miasta, a także dyrektorzy oraz przedstawiciele szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Uczniowie wykonali na konkurs 80 prac. Szkoły, które przystąpiły do zabawy to: gimnazja z Małochwieja Dużego, Siennicy Nadolnej, Rejowca oraz szkoły z Krasnegostawu: gimnazja nr 1, nr 3, nr 4 i nr 5 w Krasnymstawie, I LO, ZSP nr 2, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy oraz II LO. Prace nadesłano także z: III LO w Lublinie, Zespołu Szkół Mechanicznych w Rzeszowie, Liceum Plastycznego w Supraślu, a nawet I LO w Gdańsku. W kategorii praca filmowa/fotograficzna pierwszą nagrodę zdobyły Patrycja Wojtalewicz z Gimnazjum w Rejowcu oraz Anna Jakubowska z III LO w Lublinie, drugą Krzysztof Bojarczuk z Gimnazjum nr 4 w Krasnymstawie, Karolina Knop, Artur Andrzejewski z I LO w Gdańsku oraz Wiktoria Luchowska z II LO i Michał Sadowski z I LO w Krasnymstawie, a trzecią: Wiktoria Cieszko i Olga Kociubińska z Gimnazjum nr 4 w Krasnymstawie, Oskar Rybaczek i Michał Zagojski z III LO w Lublinie oraz Kinga Żelisko z II LO w Krasnymstawie. W kategorii plakat filmowy pierwsze miejsce zajęli ex aequo Karolina Gaweł z Gimnazjum nr 3 w Krasnymstawie, Mateusz Jaremek z Gimnazjum nr 4 w Krasnymstawie oraz Klaudia Radziewicz i Aleksandra Świętochowska – uczennice z Liceum Plastycznego w Supraślu, drugie – Damian Kamiński z Gimnazjum Specjalnego nr 2 w Krasnymstawie, Agata Korszla z Zespołu Szkół Mechanicznych w Rzeszowie, Paweł Wajgert i Przemysław Tomaszewski – uczniowie z Liceum Plastycznego w Supraślu, a trzecie: Monika Grzywna i Magdalena Walczyk z Gimnazjum nr 4 w Krasnymstawie, Michalina Jędruszak z Gimnazjum w Rejowcu, Maciej Obuchowski z Liceum Plastycznego w Supraślu, Justyna Kostrzanowska i Klaudia Orkiszewska ZSP nr 2 w Krasnymstawie oraz Agnieszka Grzyb i Grzegorz Miścior z II LO w Krasnymstawie. W kategorii scenariusz filmowy zwyciężyli: Julia Urbańska z Gimnazjum nr 3 w Krasnymstawie, Agata Magier i Adam Mazurek z II LO w Krasnymstawie, drugie miejsce – Bartłomiej Berbeć z I LO w Krasnymstawie. Za organizację konkursu odpowiedzialne były Ewa Magdziarz i Joanna Szufnara. (kg)

News will be here