Pożyczka a kredyt. Poznaj różnice

Wiele osób używa zamiennie pojęć kredyt i pożyczka. Nie wszyscy wiedzą jednak, że definicja, zakres i specyfika obu produktów jest zupełnie inna. Sprawdźmy, co w praktyce kryje się pod każdym z nich.

Istotą kredytu i pożyczki jest zobowiązanie finansowe w stosunku do instytucji udzielającej. Właśnie dlatego oba produkty finansowe często bywają postrzegane w identyczny sposób.

Wbrew pozorom istnieje pomiędzy nimi kilka ważnych różnic. Jakich?

Pożyczka a kredyt – podmiot udzielający finansowania

Kredyty to produkty finansowe, które są zarezerowane wyłącznie dla banków. Żadna inna instytucja finansowa (np. firma pożyczkowa), ani osoba prywatna nie może ich udzielać.

W przypadku pożyczki sytuacja wygląda zupełnie inaczej.

Pożyczkę można zaciągnąć w banku, pozabankowej instytucji finansowej lub… u sąsiada.

Różnice w zapisach umów

Prawo bankowe jasno i precyzyjnie określa, jakie elementy powinna zawierać umowa kredytowa.

Są to:

  • dane poszczególnych stron umowy;
  • kwotę i walutę kredytu;
  • cel, na który kredyt został udzielony;
  • zasady i termin spłaty kredytu;
  • wysokość oprocentowania kredytu i warunki jego zmiany;
  • sposób zabezpieczenia spłaty kredytu;
  • zakres uprawnień banku związanych z kontrolą wykorzystania i spłaty kredytu;
  • terminy i sposób postawienia do dyspozycji kredytobiorcy środków pieniężnych;
  • wysokość prowizji, jeżeli umowa ją przewiduje;
  • warunki dokonywania zmian i rozwiązania umowy;
  • w przypadku umowy o kredyt denominowany lub indeksowany do waluty innej niż waluta polska, szczegółowe zasady określania sposobów i terminów ustalania kursu wymiany walut, na podstawie którego w szczególności wyliczana jest kwota kredytu, jego transz i rat kapitałowo-odsetkowych oraz zasad przeliczania na walutę wypłaty albo spłaty kredytu.

Co ważne, umowa kredytu musi zostać sporządzona na piśmie.

Zapisy umowy pożyczkowej mogą być kształtowane w dowolny sposób, ustalony pomiędzy jej stronami. W przypadku pożyczek na niższe kwoty (zazwyczaj do 500 zł), nie musi być ona nawet zawarta na piśmie.

Przeznaczenie środków

Istotną różnica pomiędzy kredytem a pożyczką jest również przeznaczenie środków finansowych.

W przypadku kredytu, cel finansowania musi być jasno sprecyzowany i określony w umowie. Może to być np. samochód (kredyt samochodowy), zakup własnego M (kredyt hipoteczny) lub konsolidacja długów (kredyt konsolidacyjny).

W przypadku pożyczki cel finansowania może być dowolny.

Badanie zdolności kredytowej

Zaciągnięciu kredytu towarzyszy z reguły skomplikowana procedura badania zdolności kredytowej.

Aby pożyczyć pieniądze, niezbędne jest dostarczenie zaświadczeń o zatrudnieniu i wysokości dochodów, wyciągów z konta bankowego oraz – w zależności od rodzaju kredytu – dodatkowych dokumentów.

W przypadku pożyczki lista niezbędnego dokumentów i formalności jest ograniczona do niezbędnego minimum. Oczekiwanie na decyzję pożyczkodawcy trwa z reguły stosunkowo krótko.

Pożyczka, kredyt, a może… karta kredytowa?

 Specyficznym rodzajem kredytu jest… karta kredytowa. Nie wszyscy wiedzą, że korzystanie z karty często będzie zdecydowanie bardziej opłacalne niż zaciągnięcie tradycyjnego kredytu bankowego lub pożyczki? Dlaczego?

Jeśli spłacisz zadłużenie na karcie kredytowej w trakcie trwania tzw. okresu bezodsetkowego, za pożyczone pieniądze nie zapłacisz ani złotówki.

Biorąc pod uwagę fakt, że – w zależności od banku – okres ten trwa zazwyczaj od 50 do 61 dni, terminowa spłata długu nie powinna być nadmiernym problemem.

Użytkowanie karty może zapewnić Ci także dodatkowe profity.

Jeśli sięgniesz po kartę kredytową w Toyota Banku, będziesz mógł wziąć udział w programie Toyota More, który umożliwia zbieranie punktów i wymienianie ich na rabaty oraz nagrody.

To jednak jeszcze nie wszystko.

Korzystając z karty otrzymasz wsparcie w przypadku nieplanowanych zdarzeń losowych (serwisy assistance). Będziesz miał również możliwość rozłożenia transakcji na raty.

Artykuł sponsorowany