Pozytywnie ocenili burmistrza, ale poprzedniego

Robert Kościuk

Burmistrz Krasnegostawu dostał absolutorium za wykonanie budżetu w 2023 roku i wotum zaufania. I choć w tej roli obecnie występuje Daniel Miciuła, radni na dobrą sprawę ocenili działania jego poprzednika Roberta Kościuka.

Rada Miasta w Krasnymstawie dokonała oceny raportu o stanie miasta na koniec 2023 rok. Wtedy jeszcze funkcję burmistrza sprawował Robert Kościuk. Dyskusję nad raportem o stanie miasta rozpoczął radny Dariusz Turzyniecki z Porozumienia Ziemi Krasnostawskiej. Przyznał, że zawarte w nim informacje mają charakter encyklopedyczny. Jest w nim masa informacji, ale przytoczone liczby, uchwały tym, którzy go czytali, mogą niewiele mówić. Radny przyznał, że w dokumencie brakuje komentarza.

Podał konkretny przykład. – Przytaczana jest sytuacja demograficzna miasta i wypadałoby napisać, jak wyglądamy na tle innych. To samo jeśli chodzi o sytuację gospodarczą – przekonywał, wytykając, że takich porównań zabrakło w raporcie. – Nie ma odniesienia jak radzimy sobie w porównaniu z innymi. Suche informacje nie oddają pełnego obrazu dla przeciętnego mieszkańca. Nie wiemy, gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy – mówił.

Wiceprzewodnicząca rady miasta Agnieszka Pocińska-Bartnik z „Krasnostawian” odniosła się przede wszystkim do liczb zawartych w raporcie. Zwróciła uwagę na pozyskane w 2023 roku przez burmistrza Kościuka dofinansowania do inwestycji. To blisko 20 mln zł. – Rozpoczęliśmy przebudowę ulicy Makowej. To zadanie zostanie zakończone w br. Miasto dostało ponad 1,6 mln zł. Na przebudowę infrastruktury edukacyjnej otrzymaliśmy 3,4 mln zł. Remont ulicy Jabłonkowej do kolejne 428 tys. zł pozyskane do budżetu.

Przebudowa ulicy Kickiego to ponad 1,6 mln zł. Na pierwszy etap montażu instalacji odnawialnych źródeł energii miasto dostało wsparcie w wysokości 5,7 mln zł. Są to tylko niektóre przykłady inwestycji, ujęte w budżecie 2023 roku. Na te przedsięwzięcia mieszkańcy czekali od wielu lat. Część zostało ukończonych, część będzie rozpoczęta i kontynuowana w 2024 roku – mówiła Pocińska-Bartnik.

Marcin Wilkołazki, przewodniczący Rady Miasta Krasnystaw, zwrócił natomiast uwagę na specyficzną w bieżącym roku sytuację. – Absolutorium oraz wotum zaufania jest procedowane z udziałem obecnego burmistrza Daniela Miciuły, a dotyczy działalności byłego włodarza Roberta Kościuka. I o ile na dane zawarte w sprawozdaniu finansowym w zasadzie nie ma wpływu, to czy burmistrz się zmienia czy pozostaje ten sam, gdyż muszą one po prostu odpowiadać danym, zgromadzonym we właściwych ewidencjach księgowych, o tyle o ostatecznym kształcie raportu o stanie miasta decydował już obecny burmistrz – zaznaczył na sesji Wilkołazki.

Zdaniem przewodniczącego rady, 2023 rok to czas, w którym w Krasnymstawie wykonano lub rozpoczęto wiele inwestycji, a na większość z nich pozyskano dofinansowania z funduszy zewnętrznych. – To przede wszystkim inwestycje drogowe, które widzimy w różnych częściach miasta, ale także montaż instalacji odnawialnych źródeł energii, czy rozbudowa infrastruktury edukacyjnej – stwierdził. – Do tego trzeba dołożyć trwającą modernizację i remont basenu oraz budowę hali sportów walki, a także pozyskanie środków na budowę przeprawy mostowej w Krasnymstawie na rzece Wieprz, której realizacja powinna rozpocząć się niebawem. Ubiegły rok to także wiele społecznych przedsięwzięć miękkich, na których realizację również pozyskano dofinansowania ze źródeł zewnętrznych – dodał.

Uchwały w sprawie udzielenia burmistrzowi wotum zaufania oraz absolutorium za rok ubiegły zostały podjęte jednogłośnie i była to ocena pracy, jak zaznacza M. Wilkołazki, byłego burmistrza Roberta Kościuka. Z kolei Daniel Miciuła, na ocenę swojej pracy przez radę będzie musiał poczekać do następnego roku. (d)

News will be here