Prawie 4 tysiące mieszkańców pozbawionych pitnej wody!

Od ubiegłego piątku prawie 4 tysiące mieszkańców gminy Fajsławice nie może pić, czy używać do gotowania lub mycia wody płynącej z kranów. Decyzję stwierdzająca brak przydatności wody do spożycia przez ludzi wydał Państwowy Powiatowy Inspektora Sanitarny w Krasnymstawie. Obowiązuje do odwołania.

Mieszkańcy gmin Łopiennik Górny i Fajsławice w powiecie krasnostawskim i gminy Rejowiec w powiecie chełmskim zastanawiają się, co dzieje się z wodą w ich wodociągach. Ostatnio coraz częściej Sanepid, po zbadaniu pobranych próbek wody stwierdza, że nie nadaje się ona do spożycia przez ludzi i całymi dniami mieszkańcy są skazani na korzystanie z wody dostarczanej im beczkowozami. Ostatnio na przełomie lipca i sierpnia przez ponad tydzień odcięci od bieżącej wody pitnej było ponad 500 mieszkańców Borowicy, Żulina i Woli Żulińskiej w gminie Łopiennik Górny. Sanepid wydał zakaz spożywania wody po zbadaniu wody z wodociągu w Hruszowie, w której stwierdzono  ponadnormatywną wartość parametrów mikrobiologicznych. Mniej więcej w tym samym czasie podobny problem mieli mieszkańcy miejscowości położonych w gminie Rejowiec również korzystający z wody z ujęcia w Hruszowie. Co sprawiło, że woda z wodociągu w Hruszowie stała się niezdatna do picia, nie ustalono. Po trwającej ponad tydzień dezynfekcji wodociągu pobrana próbka wykazała, że woda jest już „czysta” i zakaz jej spożywania została zdjęty.

Od ubiegłego piątku borykają się z nim za to mieszkańcy kilku miejscowości w gminie Fajsławice. 18 sierpnia Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krasnymstawie ogłosił, że po zbadaniu pobranej dwa dni wcześniej próbki wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Siedliska stwierdza się, że woda w kranach w miejscowościach Dziecinin nr 1-10, Fajsławice z wyłączeniem od nr 1 do 7b i od nr 24 do 42, Ksawerówce, Marysinie, Siedliskach Drugich, Siedliskach Pierwszych, Suchodołach i Woli Idzikowskiej nie nadaje się ona do picia, mycia owoców i warzyw, naczyń, ciała i zębów.  Jednocześnie sanepid zlecił dezynfekcję wodociągu. Zakaz spożywania wody zostanie zdjęty dopiero w momencie, kiedy ponownie pobierane próbki wody dadzą wynik pozytywny. To może potrwać kilka, ale równie dobrze kilkanaście dni.

Do tego czasu gmina dostarczać będzie mieszkańcom pitną wodę beczkowozami. Tzw. punkty czerpalne wyznaczono w: budynku byłej szkoły w Boniewie od strony wiat targowych, na terenie Spółdzielni Rolniczo Handlowej w Fajsławicach (przy budynku dawnej piekarni), w budynku OSP Wola Idzikowska, w Marysinie 19A, u sołtysa wsi Ksawerówka, w budynku OSP Siedliska Drugie i u sołtysa wsi Suchodoły.  Jednocześnie gmina prosi, aby w każdym domu objętym zakazem spożywania wody upuszczono wodę, celem dezynfekcji instalacji wewnętrznej domu, co umożliwi oczyszczenie z zanieczyszczeń  z całej sieci ogólnej i prywatnej. RD