Proboszcz Kapica odszedł na emeryturę

Ks. Henryk Kapica, przez 18 lat proboszcz parafii pw. Św. Franciszka Ksawerego, przeszedł na emeryturę.

Zmiany w parafiach abp Stanisław Budzik ogłosił w piątek podczas dorocznego spotkania kapłanów archidiecezji w auli Caritas. – Ksiądz arcybiskup Stanisław Budzik przekazał szczególne wyrazy wdzięczności kapłanom przechodzącym w stan emerytalny, a także wszystkim, którzy kończą swoją posługę na dotychczasowych stanowiskach – czytamy na stronie lubelskiej kurii.

W tym roku na emeryturę odchodzi 7 kapłanów, 5 neoprezbiterów zostało skierowanych do swoich pierwszych miejsc pracy w parafiach, 15 księży otrzymało dekrety mianujące na urząd proboszcza, a prawie 40 kapłanów obejmą zmiany wikariuszowskie. Jednym z księży, który przeszedł właśnie na emeryturę jest Henryk Kapica, od 2001 r. proboszcz parafii pw. Św. Franciszka Ksawerego w Krasnymstawie.

Ks. Henryk urodził się w 1949 r. w Pilaszkowicach, gdzie ukończył szkołę podstawową. Do liceum chodził w Rybczewicach, studia w Wyższym Seminarium Duchownym w Lublinie ukończył w roku 1973 zdobywając dyplom magistra teologii.

Jako wikariusz przez rok pracował w Teratynie, a rok w Pawłowie. W 1975 r. został skierowany przez abp Bolesława Pylaka do tworzenia punktu sakralnego w Rejowcu Fabrycznym. Od 15 maja 2001 r. był proboszczem parafii Św. Franciszka Ksawerego w Krasnymstawie. (k)