Punktują „nieludzkie” przejścia

Organizacja „Pieszy Lublin” zorganizowała w ubiegłą środę „Spacer z przeszkodami”.

Społecznicy chcieli unaocznić, z jakimi barierami w centrum miasta mierzą się na co dzień lublinianie, a szczególnie osoby z niepełnosprawnością ruchową.
Trasa spaceru wiodła ulicami Chopina, Ewangelicką, Jasną, Wieniawską, Krakowskim Przedmieściem, Lipową, Sądową, Chopina i Okopową. Na tej pętli bariery komunikacyjne razem ze społecznikami pokonywali radni Marcin Nowak i Piotr Popiel. Obaj zadeklarowali, że zajmą się problemem. – To bardzo pouczająca lekcja o  tym, jak drobna trudność, z  którą stykamy się codziennie, może stać się gehenną w  życiu innych. Część moich spostrzeżeń trafi na ręce pana prezydenta Lublina w  formie wniosków budżetowych i interpelacji – skwitował spacer Marcin Nowak.

– Mamy nadzieję, że przygotowywany przez działaczy „Miasta dla ludzi” Atlas Sytuacji Pieszych zostanie przyjęty przez radę miasta i zapisane w nim rozwiązania będą obligatoryjnie stosowane przy realizacji wszystkich miejskich inwestycji – dodaje Krzysztof Lipka z Pieszego Lublina, organizator spaceru. BCH